O produktu


SlimOffice je kompletní ekonomický systém pod Windows (Klient/Server aplikace) s databázovým strojem Microsoft SQL Server.
Tento modulární systém se především vyznačuje přehledným a srozumitelným ovládáním, vysokou rychlostí zpracování informací a značnou otevřeností.

 • Otevřený modulární systém s maximální provázaností programových modulů.
 • Uživatelsky přívětivé, přehledné a snadno pochopitelné ovládání.
 • Serverová část pracuje ve všech běžných síťových prostředích pod Windows, klientská část je plně 32bitová aplikace pro OS Windows.
 • Vysoká přizpůsobivost nejrůznějším zvyklostem a prostředím uživatelů.
 • Použitelnost pro podnikatelské subjekty, příspěvkové i neziskové organizace.
 • Podpora pro distribuované zpracování a přenos dat (vazba provozovny - centrála) formou on-line propojení pomocí VPN, internetu, modemu.
 • Otevřenost pro import a export dat z/do jiných programových systémů.
 • Přímé propojení na e-shop (B2B a B2C obchod).
 • Vysoký počet rozborových a statistických sestav.
 • Střediskové a zakázkové členění dokladů.
 • Možnost práce v několika oblastech současně.
 • Možnost využití automatizace procesů.
 • Rychlé vyhledávání a vyhodnocování informací.
 • Propracovaný systém přístupových práv a hesel uživatelů systému.
 • Podpora pro více jazykových variant dokladů a účetních sestav.
 • Snadné přizpůsobení většiny dokladů a sestav potřebám uživatele.
 • Podrobná kontextová nápověda.
 • Multiverze - možnost vedení účetní a ostatní evidence pro neomezený počet firem.
 • Neustálé zdokonalování a rozšiřování systému.

 SlimOffice

 

Co může očekávat uživatel systému SlimOffice:

 • před zakoupením systému:
  Pro důkladné ověření funkcí systému poskytuje firma SLIM zákazníkovi  bezplatně demoverzi celého informačního systému.
  Dále nabízí nezávaznou a bezplatnou konzultaci a předvedení funkčnosti celého systému ve firmě SLIM nebo přímo na pracovišti zákazníka.
  Sestavení návrhu rozpočtu na pořízení informačního systému včetně potřebné výpočetní techniky.
 • ihned po zakoupení systému:
  Důkladné zaškolení všech uživatelů systému, včetně uživatelské příručky v elektronické podobě, která je součástí programu. 
  Návrh metodiky zpracování účetních a ostatních dokladů v souladu se zaváděným informačním systémem.
  Nastavení parametrů systému tak, aby maximálně vyhovoval zvyklostem a potřebám firmy zákazníka.
  Doporučení a eventuelně dodávka a instalace potřebné výpočetní a kancelářské techniky, včetně projektu a instalace počítačové sítě.
  Účast při "najíždění" informačního systému, spolupořizování prvních dokladů.
 • po zavedení systému:
  Bezplatná služba hot-line (telefonické, e-mailové konzultace 8-15.30h)
  Pravidelné informace o novinkách v systému (rozšíření funkcí, zapracování legislativních úprav...)
  Pravidelný účetní a metodický dozor.
  Spoluúčast při roční účetní uzávěrce, při inventurách.
  Záruční i mimozáruční servis výpočetní techniky.
  Promptní servisní zásah v případě havárie (podle vzdálenosti až do jedné hodiny)
  V případě potřeby postupné zavádění dalších programových modulů.
  Zprostředkování poradenské činnosti daňových poradců a auditorů