Řešení dvou snížených sazeb DPH od 1.1.2015 v programu SlimOffice

V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby DPH bude s účinností od 1.1.2015 vydán na webových stránkách finanční správy nový tiskopis přiznání k DPH s označením 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19 (včetně pokynů k vyplnění). Podle předběžných informací finanční správy dojde v tomto novém tiskopisu pouze k minimálním úpravám. Zdanitelná plnění se sníženými sazbami 15% a 10% budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně. Nejpozději v polovině měsíce února 2015 bude vydána nová aktualizace programu SlimOffice, která bude obsahovat zpracování přiznání k DPH včetně exportu do EPO v novém formátu přiznání k DPH, platném od 1.1.2015.