BestClean využívá komplet SlimOffice včetně řešení B2B SlimShop

BestClean využívá komplet SlimOffice včetně řešení B2B SlimShop

Výrobky značky BestClean jsou špičkové přípravky s nanotechnologii pro mytí a úklid. Společnost BestClean s.r.o. je výrobcem a distributorem těchto přípravků.

V průběhu prázdnin 2016 byl nasazen IS SlimOffice, který pokrývá veškerou skladovou, obchodní a účetní agendu ve spol. BestClean.
S distribucí SLIM pomáhá pomocí produktu SlimShop, který je využíván jako B2B obchod.