Novinky v programu SlimOffice 4.2 (build 8297 - 8362)

Účetnictví

Nové tiskové sestavy normalizovaných výkazů pro podnikatele - vzor roku 2011.
Vytvořena nová funkce pro hromadné mazání účetních dokladů v účetním deníku (označením více záznamů v browseru).
Nové tiskové sestavy Cash-flow pro rok 2011 v českém, německém a anglickém jazyce.
Nové varianty tiskových sestav v němčině: Účetnictví - Tiskové sestavy - Hospodářský výsledek.

Novinky v programu SlimOffice 4.2 (build 8157 - 8278)

Účetnictví

  • Nová tisková sestava Hlavní kniha (HlavKniha/002) - text se tiskne ve více řádcích.

Prodej

  • Nová tisková sestava FaktVy/008 - faktura vydaná dobírková pro občany.

Banka

  • Bankovní výpisy - upraveny formáty pro import z ABO. Z formátu KB,
...

Novinky v programu SlimOffice 4.2 (build 7927 - 8156)

Účetnictví

  • Upravena tisková sestava Sumární výsledovka po akcích Vysl/005 - doplněna možnost seskupení po střediscích (nutno zaškrtnout ve filtru před sestavou).

Prodej

  • Nová funkce Vyúčtování úroku z prodlení - možnost vystavení tzv. "Penalizační faktury" ve
...

Microsoft Office 2010

Na světě je nejnovější verze kancelářského balíku Microsoft Office 2010. Používá známé a jednoduché pracovní prostředí s Pásem karet. V aktuální verzi je pás ještě více zjednodušen a je možné jej uživatelsky upravovat.

Nově máte také možnost pracovat se soubory v sadě Office

...