CreditCheck ve SlimOffice

Máte problémy s neplatiči?
Chcete jednoduše prověřit obchodní partnery přímo ve SlimOffice?
... máme pro Vás řešení !
Zjistěte kredibilitu klientů automaticky a hned, eliminujte finanční rizika, šetřete čas.
 
Společnost SLIM implementovala do firemního informačního systému SlimOffice hodnocení kredibility firem od společnosti CreditCheck.
Systém hodnocení kredibility CreditCheck vám pomáhá předejít finančním ztrátám, protože hlídá aktuální stav vašich obchodních partnerů a zákazníků. Máte tak stále přehled o jejich dluzích, insolvencích, exekucích. Všechny informace jsou na jednom místě, kde je nejvíc potřebujete. Jednoduše a rychle.
CreditCheck šetří čas a kontroluje a hodnotí za vás partnerské firmy například:
• když je vkládáte do databáze
• během zakázky, objednávky
• v průběhu vystavování faktur
• při kontrole neuhrazených faktur

V katalogu firem na kartě partnera stačí stisknout tlačítko CreditCheck
Zobrazí se vám informační semafor a ihned vizuálně a na první pohled vidíte, zda je potřeba se firmou zabývat dál a zjistit více informací o jejím stavu.
Na základě vyhledaných skutečností na stránkách www.creditcheck.cz můžete hned podniknout potřebné kroky.
 
Rozšířené funkce modulu CreditCheck
Pro větší uživatelský komfort a aktuálnost údajů hodnocení kredibility firem byla ve SlimOffice vytvořena funkce Hromadného prověření firem systémem CreditCheck.
Tato funkce může být spouštěna pomocí automatu v předem nastavených periodách (např. každý pracovní den v 02:00). Nebo lze použít ruční spuštění označených firem pomocí tlačítka v katalogu firem.
Další funkcí je rychlé zjištění informací o rizikových firmách, které jsou obchodně aktivní. Po stisku ikony se zobrazí seznam firem, které mají v knihách dokladů jakýkoliv nezaplacený doklad, nesplněnou objednávku nebo zakázku.

Pro podrobnější informace o fungování CreditCheck ve SlimOffice kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM.

Elektronická evidence tržeb - přehled fází

Vybíráme pro vás to podstatné z webu www.etrzby.cz 

Podnikatelé se budou do EET postupně zapojovat takto:
v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Od září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje!

Před zahájením evidence tržeb musí všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, požádat o tzv. autentizační údaje. „Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,“ zdůraznil ministr financí Andrej Babiš.

O autentizační údaje mohou podnikatelé žádat od 1. září 2016. „Zažádat si o ně podnikatelé, nebo jejich zplnomocnění zástupci, mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce,“ vysvětlila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

číst dál >>

Automatické zasílání urgencí

Automatické zasílání urgencí je novinka programu SlimOffice, vytvořená v rámci možného rozšíření „e-mailing Automat“ (automatické odesílání datových výstupů). Jedná se o plně automatizovanou funkci, která bez jakékoli pozdější nutnosti zásahu uživatele zpracuje výstupy – sestavy ve formátu PDF a tyto rozešle požadovaným odběratelům, na předem definované e-mailové adresy v nastavených intervalech.

Funkce e-mailing Automat je nastavitelná v oblasti Parametry a servis – Parametry - Automatické odesílání datových výstupů. Součástí nastavení je i způsob a interval zasílání.

číst dál >>

Řešení dvou snížených sazeb DPH od 1.1.2015 v programu SlimOffice

Od 1.1.2015 je novelou zákona o DPH zavedena (vedle dosavadní snížené sazby sazby DPH 15%) také druhá snížená sazba ve výši 10%. Tato druhá snížená sazba se bude uplatňovat na vybrané položky zboží, které jsou obsahem přílohy č. 3a k zákonu o DPH.

V souvislosti s touto legislativní úpravou nedochází v programu SlimOffice k výrazným programovým úpravám, neboť evidence a vykazování více sazeb DPH byla v programu vyřešena již v minulosti. Způsob evidence přijatých dokladů a vystavování faktur či prodejek za hotové se dvěma sníženými sazbami DPH je popsán v sekci častých dotazů (FAQ) v oblasti Prodej a Nákup. Časté dotazy jsou (po přihlášení) přístupné registrovaným uživatelům programu SlimOffice (SlimOffice -> FAQ -> Prodej/Nákup).

číst dál >>