Kurzy vedení účetnictví a základů MS Word, MS Excel

Společnost SLIM je schopna díky certifikovaným lektorům dalšího vzdělávání zajistit uživatelům programů SLIM tyto kurzy:
 
Kurz vedení účetní, mzdové agendy.
Kurz základní ekonomické terminologie.
Kurz základního ovládání kancelářských programů MS Word a MS Excel.
 
Cílem všech těchto kurzů je vysvětlení základních ekonomických pojmů a nápomoc zvýšení účinnosti řízení na všech úrovních.
Kurzy jsou zaměřeny především na praktické použití a využití v informačních systémech SLIM.

 
 
Výtah z pojmů kurzu vedení účetnictví:
Základní účetní principy, účetní doklady, účetní osnova.
Majetek, jeho evidence, odpisy.
Ekonomika provozu.
Evidence zásob.
Fakturace.
Náklady a výnosy.
Mzdy a personalistika.
Daň z příjmu.
Sociální a zdravotní pojištění.
Cestovní náhrady.
 
Příklad osnovy kurzu základní ekonomické terminologie:
vysvětlení základních ekonomických a daňových pojmů,
daň - povinná platba do státního nebo místního rozpočtu,
plátce daně - ten, kdo je zodpovědný za vyúčtování a odvod daně,
poplatník - ten, k jehož tíži je daň účtována,
základ daně - hodnota ze které se daň počítá,
předmět daně - skutečnost, kvůli které se daně platí,
cash flow - ukazuje jakými finančními prostředky disponuje organizace v určitém okamžiku,
osobní náklady - mzdy, odměny za různé typy dohod, sociální a zdravotní pojištění, základní mzda,
materiálové náklady - přímá hmotná spotřeba,
nemateriálové náklady - služby, které nám poskytuje jiný subjekt.
 
V případě zájmu o některý z uvedených kurzů, kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o.
Rádi vám zpracujeme individuální nabídku a osnovu kurzu, která bude nejlépe vyhovovat struktuře a potřebám vaší společnosti.