SlimOffice On-line

Potřebujete vzdálený přístup k vašim datům?
Rádi byste snížili investice do informačních technologií?
Potřebujete přesný přehled o nákladech na provoz informačního systému?
Nechcete mít starosti s provozem systému a jeho zálohováním?

Přeneste zodpovědnost za chod SlimOffice na nás, pořiďte si SlimOffice On-line.


Již od roku 2008 umožnuje společnost SLIM, s.r.o. provozovat informační systém SlimOffice na výkonném serveru umístněném na rychlém internetu.

Ve skutečnosti toto znamená, že klient nemusí pořizovat vlasní server ani licenční software a program SlimOffice využívá vzdáleně prostřednictvím připojení k databázovému serveru pomocí vybrané technologie.
Vlastníkem a správcem outsourcované technologie je společnost SLIM, s.r.o., která přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou.

Co je outsourcing?
Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. (zdroj WIKIPEDIE)


Možné důvody pro pořízení SlimOffice On-line:

 • Propojení vzdálených poboček on-line - vzdálený server zajistí rychlé fungování chodu poboček s centrální správou.
 • Pro účetní firmy možnost napojení svých klientů na centrální databázi. Klient pomocí vlastního omezeného přístupu k databázi může sám on-line pořizovat prvotní doklady (vystavovat faktury, evidovat faktury došlé, provádět úhrady dokladů bankou a pokladnou ...).
 • Účetní fima, která má také přístup k těmto databázím může poté s takto pořízenými doklady dále pracovat (kontrolovat, účtovat, sestavovat daňová přiznání ...)  Pro tyto účely poskytujeme klientům účetních firem zvýhodněné licence programu SlimOffice.
 • Data "stále po ruce" - SlimOffice On-line umožňuje majitelům, manažerům či obchodním zástupcům prohlížet nebo pořizovat data přímo na cestách a sledovat tak stav firmy či jednotlivých dokladů odkudkoliv v ČR i ze světa.

 
Provozní parametry SlimOffice On-line:

Servery, na nichž jsou data a programy instalovány, jsou umístěny v moderním datacentru FORPSI. FORPSI datacentra, splňují nejvyšší standardy spolehlivosti, výkonu a bezpečnosti. Připojení k internetu více než 300 Gb/s, zajišťující dvojnásobek přenosové kapacity ve srovnání s aktuálním vytížením, zaručuje kontinuitu a kvalitu služby.
Zájemce o outsourcing obdrží IP adresu, přihlašovací jméno a heslo, kterým se přes klienta vzdálené plochy přihlásí k serveru. Uživatel má správcem nastavený omezený uživatelský přístup k serveru a nelze nahlížet jinam než do složky určenéu uživateli. Po zadání svých přístupových údajů může začít pracovat s vlastními daty (doklady).
SLIM, s.r.o. garantuje pravidelnou aktualizaci systému, zálohování dat, modernizaci hardware, pravidelnou aktualizaci a modernizaci operačních a zabezpečovacích systémů včetně údržby.


Výhody služby SlimOffice outsourcingu:
 

 • Není nutno vlastnit server ani potřebný serverový software (investice min. 60000,- Kč).
 • Efektivní řízení nákladů na oblast IT (rozložení nezbytných investičních výdajů na IT do delšího časového období).
 • Možnost připojení přes internet odkudkoliv.
 • Není nutno provádět zálohy dat (zajištění pravidelného zálohování a archivace veškerých dat přímo na serveru a dalších zálohovacích zařízeních).
 • Výrazně vyšší rychlost, bezpečnost a stabilita (veškeré výpočty probíhají na serveru), na stanici se přenáší pouze klávesnicové úhozy, obraz a  tiskové sestavy.
 • Operativnější řešení případných problémů v systému (konzultanti SLIM, s.r.o. mohou mít přístup k databázím a rychleji tak vyřešit možný problém).
 • On-line technická podpora.


Chcete-li si vyzkoušet provoz na outsourcovaném serveru, rádi Vám toto zcela bezplatně umožníme.

Podrobnější informace ke službě SlimOffice outsourcing Vám poskytneme na telefonu (naleznete v sekci kontakty) nebo na adrese obchod@slim.cz