SlimSklad - mobilní skladník

Potřebujete zrychlit a zpřesnit procesy spojené s naskladněním a vyskladněním zboží?
Potřebujete výdej ze skladu tvořit operativně bez přepisování údajů z papírů?
Chcete mít jistotu vyskladnění správného (artiklu, kódu) zboží z počítače?
Chcete mít jistotu správně spočítané inventury?


... máme pro Vás řešení.

SlimSklad mobilní řešení skladového hospodářství při používání čárových kódů

V dnešní době je téměř každé zboží přicházející do skladu označeno čárovým kódem, podle kterého jej lze jednoznačně identifikovat. Proč nevyužít této výhody? Tím je možné se vyvarovat chyb a časových ztrát způsobených zdlouhavým ručním přepisováním formulářů.

Vytvořili jsme pro Vás aplikaci SlimSklad, která ve spojení se SlimOffice nabízí řešení pro efektivní způsob práce se zbožím, které je označeno čárovými kódy.

Mobilní skladník SlimSklad je aplikace umožňující automatizovat skladové operace a vytvoření potřebných dokladů pomocí ručního terminálu. Aplikace v terminálu umožňuje vytvářet, prohlížet, doplňovat a opravovat skladové doklady: 
 

 • Příjem na sklad (také dle objednávek)
 • Výdej ze skladu (také dle zakázek) 
 • Převod mezi sklady
 • Inventura skladu

a to pomocí snímání čárových kódů a zadávání počtu kusů položek. Aplikace využívá číselníky skladů a zboží (skladových karet) a může pracovat také se seznamy pracovníků (skladníků), firem (dodavatelů a odběratelů), detailů zboží a šarží nebo sériových čísel. Samozřejmostí je práce s více sklady a s více rozpracovanými doklady jednotlivých činností najednou, používání různých funkcí pro šarže a sériová čísla, volitelných polí k vkládání dalších potřebných údajů (vlastnosti výrobků, lokace apod.), funkce zobrazení informací o skl.kartě apod.
Vytvořené doklady jsou nahrávány do SlimOffice k další práci nebo k tisku. 

Výhody skladové evidence pomocí čárového kódu 

 • Jednoduché vytváření příjemek, výdejek, převodek a inventur 
 • Výrazné zvýšení efektivity práce skladníka 
 • Zamezení chybovosti pomocí identifikace zboží čárovými kódy 
 • Rychlá a pohodlná práce s přenosným ručním terminálem 
 • Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem


Popis řešení

SlimOffice obsahuje modul Skladové přípravy, který umožňuje propojit přímo data z aplikace SlimSklad do dokladů skladové přípravy ve skladu. Z těchto automaticky vytvořených dokladů může vzniknout po stisku tlačítka přímo doklad typu prodejka, skladová příjemka, skladová výdejka nebo naplnění inventurní soupisky.  

SlimSklad v terminálu
Vlastní aplikace v ručním terminálu, umožňuje provádění skladových operací ve skladu tj. vytvářet, prohlížet a doplňovat skladové doklady pro příjem, výdej a převod mezi sklady a provádět inventury skladu. Identifikaci produktů lze provádět snímáním čárových kódů popř. ručním výběrem pomocí klávesnice.

Seznam funkcí aplikace SlimSklad: 

 • Vytváření dokladů pro příjem, výdej a převod mezi sklady
 • Zpracování dokladů inventury skladu
 • Práce s více sklady
 • Příjem/výdej dle konkrétní objednávky
 • Opravy a doplňování vytvořených dokladů
 • Sériová čísla a šarže v dokladech
 • Výběr firmy do dokladu
 • Volitelná pole pro údaje dokladů a skladových karet
 • Využitelnost čárových kódů EAN128/UCC
 • Využitelnost váhového kódu (EAN 13, prefi 27-29)
 • Informace o skladové kartě