SlimWebOffice

Potřebujete vzdálený přístup k vašim datům?
Nechcete pořizovat terminálové licence pro vzdálený přístup?
Nemáte dostatečně rychlý internet pro větší počet přístupů na server?
Požadujete přístup do SlimOffice přes webové rozhraní?

... máme pro vás řešení.

Moderní webové rozhraní pro servis a obchod SlimWebOffice. SlimWebOffice slouží ke komunikaci zaměstnanců (obchodních zástupců, konzultantů), kteří mají výkon zaměstnání mimo sídlo společnosti (v terénu) a potřebují mobilní přístup k datům ve SlimOffice pomocí webového prohlížeče.

SlimWebOffice katalog firem

Komu je SlimWebOffice určen?
Vývoj aplikace byl směřován převážně k obchodním a servisním společnostem, které disponují obchodními zástupci nebo servisními techniky pracujícími u zákazníků v terénu, mimo vlastní firmu, bez pevného připojení k firemní síti. Těmto pracovníkům je umožněno pomocí webového prohlížeče zadávat nové kontakty, editovat stávající, zapisovat záznamy z jednání. K přípravě na jednání pomůže i náhled na vydané faktury a platební bilance odběratele. Připojení k internetu může být buďto pomocí mobilního internetu nebo WiFi připojení u klienta, případně připojením k libovolné veřejně dostupné síti atp. 


A jak to technicky funguje?
SlimWebOffice je provozován na rychlém serveru, který je přímo v datovém centru. Tento server je poté zabezpečeným šifrovaným spojením připojen k databázi SlimOffice přímo u zákazníka. To znamená, že požadavky na data (připojení zaměstnanců, uživatelů) neprobíhá mezi serverem zákazníka a uživatelem, ale přímo mezi SlimWebOffice a uživatelem, což klade mnohem nižší nároky na internetové připojení a zabezpečení serveru u zákazníka.

SlimWebOffice disponuje celou řadou oprávnění pro náhledy a editaci dat. To znamená, že po přihlášení uživatelským jménem a heslem má uživatel právo na přístup pouze k těm datům, ke kterým mu bude přiděleno oprávnění.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace nebo prezentaci řešení kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. čísle 383 136 102 nebo na e-mailu obchod@slim.cz.