Vedení účetnictví a účetní poradenství

Díky týmu vyškolených specialistů jsme schopni zajistit uživatelům programů SLIM kompletní podporu v oblasti vedení účetní, mzdové agendy a účetního poradenství.

Do agendy našich účetních patří:

- zpracování předaných účetních dokladů,
- vedení účetních knih a dalších evidencí, stanovených právními předpisy,
- řádné zúčtování předložených dokladů ze strany klienta, 
- zpracování měsíčích podkladů pro stanovení daně z přidané hodnoty, 
- zpracování daňových přiznání k dani silniční a k dani z přidané hodnoty, 
- ve spolupráci s daňovým poradcem zpracování podkladů, potřebných pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, 
- vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců klienta, 
- vypracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců k platbám na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 
- výpočet měsíčních mezd zaměstnanců a povinné odvody za ně, 
- účast při kontrolách orgánů veřejné správy,
- vyhotovení nezbytných výkazů (roční účetní závěrky, přílohy aj.),
- zajištění poradenské činnosti daňových poradců a auditorů.