Nařízení GDPR a ochrana dat ve SlimOffice.

Informační systém SlimOffice je připraven vám pomoci s ochranou osobních údajů a plnit požadavky nařízení GDPR. SlimOffice disponuje řadou parametrů a oprávnění, pomocí kterých se zabezpečí kdo k jakým údajům má přístup a kdo s jakými údaji nakládal.

Nicméně samotný software firmu na GDPR nepřipraví. Každá firma musí analyzovat své procesy a dle potřeby upravit práci s osobními údaji.

Co by bylo vhodné udělat, aby se firma stihla připravit na GDPR? Přiřaďte si datum ke každému bodu a tím si vytvoříte akční plán.

  • Analyzovat firemní procesy
  • Začít se získáváním souhlasů podle GDPR (ve SlimOffice vzniká modul Evidence souhlasů, o jeho nasazení vás budeme informovat)
  • Konzultace a právníkem nebo právním poradcem ohledně úprav smluv, interních směrnic apod.
  • Konzultace s IT specialistou, revize technologií a informačních systémů. Vytvoření plánu implementace změn v nastavení systémů ev. nahrazení nevyhovujících programů.
  • Zaškolení zaměstnanců na správné používání systémů a nakládání s daty.
  • Zajistit potřebné záznamy a nastavit zabezpečení dat proti úniku.
  • Mám specifické podmínky vzhledem k nařízení GDPR – rozšířím si akční plán o další body.

Nařízení GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018, do této doby je třeba stihnout všechny body, ev. je potřeba mít tyto body zřetelně rozpracované a postupně je plnit. 
Případné změny firemních procesů doporučujeme konzultovat s právním poradcem!

Ve SLIMu jsme vytvořili ve spolupráci se specialisty na GDPR ze společnosti TECHSOL pomůcku pro analýzu firemních procesů. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat e-mailem: obchod@slim.cz nebo telefonicky +420 383 136 102, rádi vám příručku poskytneme a osobně vám pomůžeme s prvotní analýzou.

Co je vlastně GDPR?

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Veškeré informace k GDPR najdete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/p1=4744