Automatické zasílání urgencí

 

Pro správnou funkčnost je dále potřeba nadefinovat využívanou tiskovou sestavu, předmět a zprávu e-mailu a kontaktní údaje osoby. Nastavení se provede v Parametry a servis – Parametry – Nastavení klienta – záložka Ostatní – záložka E-mailing – záložka Automat.

E-mailing Automat využívá údaje, které jsou nastavené v katalogu firem, na záložce Emailing. Uvedenou firmu (odběratele) je možné z automaticky obesílaných firem odstranit odškrtnutím příznaku u paramertru Automaticky urgovat. Dále je možné individuálně nastavit, jaké nezaplacené faktury se budou do urgencí zahrnovat, a to určením počtu dnů po splatnosti. Pro příslušnou firmu lze využít i možnost nastavení odlišné (individuální) tiskové sestavy. Důležitou položkou je nastavení e-mailové adresy, či adres, na které se urgence budou pravidelně zasílat. 

Jak již bylo zmíněno, funkce pracuje zcela automaticky, takže po prvotním zavedení již není potřeba cokoli dalšího nastavovat. V nadefinovaném intervalu dojde ke spuštění služby, která zjistí z nastavených parametrů na kartě firmy, zda se dané firmě má zasílat automatická urgence. Pokud ano, zjistí se pro příslušnou firmu, zda existují nezaplacené faktury a z těchto faktur se vypíší pouze ty, které jsou po splatnosti nastavený počet dnů. Pro firmu se zpracuje sestava, která je nastavená obecně v parametrech pro všechny firmy, nebo případně individuální sestava, nastavená v kartě firmy. Obecně využívanou sestavou je AutoUrg/001-Urgence faktur vydaných, kterou je rovněž možné ručně vytisknout z katalogu firem. Sestava se zašle na vyplněný e-mail na kartě firmy (ve skupině Automatické urgence). Předmět a zpráva se vytvoří dle předem definovaných textů a poměných položek v parametrech klienta.