Smlouva o zpracování osobních údajů mezi SLIM a zákazníkem

Pro správné fungování servisu a konzultací k programům SLIM je pro SLIM i každého zákazníka nezbytné uzavřít tzv. zpracovatelskou smlouvu, podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

A to zejména v souvislosti s velmi rozšířenou službou vzdálené podpory prostřednictvím HelpDesku (která představuje servisní zásah pomocí vzdálené plochy Windows či aplikace TeamViewer nebo jiného obdobného vzdáleného připojení) či pro případy osobních konzultací (které se dotýkají vašich dat). 

Smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikace na dálku tak, že její úplné znění podepsané osobou oprávněnou jednat za SLIM je zákazníkovi umožněno stáhnout na disk nebo přímo vytisknout.

V zákaznické sekci jsme připravili interaktivní formulář, pomocí kterého vyplníte a vygenerujete smlouvu ve formátu PDF. Následně toto vyhotovení, za zákazníka podepsáno k tomu oprávněnou osobou, naskenujete a sken smlouvy odešlete ve stejném formuláři na server SLIM, případně zašlete na e-mailovou adresu SLIM slim@slim.cz.

VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE PRO VYPLNĚNÍ SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEZI SLIM A ZÁKAZNÍKEM