Dovolená u DPP a DPČ od 1.1.2024 - aktualizace programu SlimOffice 6.1 (13990)

Aktualizace programu SlimOffice 6.1 (13990) od 1.1.2024 obsahuje řešení dovolené pro DPP i DPČ.

Nově je na záložce Dovolená u zaměstnanců s druhy pracovních poměrů DPP a DPČ automaticky vypočítána výměra dovolené. Výměra se vypočítá vynásobením položky Výměra dovolené v týdnech (položka na Kartě zaměstnance - Dovolená)

a položky Délka týdenní pracovní doby pro DPP a DPČ (hodnota z Parametrů výpočtu).

Nárok na dovolenou je pak vypočítáván odlišným způsobem, než se dosud provádělo u pracovních poměrů (u kterých se zohledňují budoucí měsíce v kalendářním roce s ohledem na konec pracovního poměru, či konec kalendářního roku).

U DPP a DPČ se způsob výpočtu provádí buď za skutečně dosud opracované hodiny z výpočtů mezd (takže nárok na dovolenou vzniká postupně) nebo ručním zadáním sjednaného počtu hodin za rok.

Aktualizace programu automaticky nastaví položku Odpracované hodiny = skutečné z výpočtů. Program pak výpočet nároku dovolené bude počítat dle toho, kolik hodin zaměstnanec odpracuje. Nárok dovolené se pak bude měsíc od měsíce lišit (resp. zvyšovat).

Druhou možností je nastavení položky Odpracované hodiny = vyplnit. Při tomto nastavení je potřeba zadat sjednaný nebo předpokládaný počet hodin/rok. Program pak vypočítá Nárok na dovolenou dle této fikce. Celkový počet hodin/rok je však možné kdykoli změnit. Po každé změně dojde k přepočtu Nároku na dovolenou.

 

Pokud si s řešením dovolené u DPP a DPČ nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme či pomůžeme s nastavením.

Aktualizace programu SlimOffice 6.1 (13990) obsahuje řadu dalších změn a novinek. Kompletní seznam naleznete v článku: Novinky v programu SlimOffice 6.1 (build 13925 - 13990).