Docházkový systém Aktion.NEXT

Aktion.NEXT

Produkt Aktion.NEXT je určen firmám, které vyžadují přizpůsobení docházkového systému svým specifickým podmínkám. Mezi hlavní znaky patří otevřená architektura, export dat do mzdových SW a škálovatelná úroveň přístupových oprávnění všech uživatelů. Aktion.NEXT si pořizují firmy, které od identifikačního systému očekávají vyšší přidanou hodnotu než jen evidenci průchodu osob.

 
Aktion NEXT
Hlavními charakteristickými rysy jsou:

 

 • Komplexní řešení
 • Nový programovací jazyk, platforma .NET
 • Třívrstvá architektura
 • Databáze MS SQL
 • Nový design a funkcionalita
 • Podpora mobilních řešení
 • Univerzální možnosti licencování
 • Nevyžaduje HW klíč
 
Podporované operační systémy jsou Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP3, Windows Vista SP2, Windows Server 2008, Windows 7. Pro spuštění je vyžadován .NET Framework 3.5 SP1. Pro funkcionalitu webového klienta je na serveru nutný Internet Information Services (IIS).
 
 
Přehled a funkcionalita základních agend

 

Osoby Osobní údaje zaměstnance, zařazení do struktury, přiřazení karty, pracovní doby
Uživatelé Nastavení individuálních oprávnění do WS na prohlížení a editaci dat v agendách
Role Vytvoření různých uživatelských rolí se společnými oprávněními (mistr, vedoucí ...)
Žurnál Logování všech operací a událostí v software s možnosti obnovy původního záznamu
Globální konfigurace Parametry licence, nastavení serverů, doménových atributů, vzhledu obrazovek
Organizační struktura Vytvoření navigačního stromu organizační struktury firmy, neomezený počet úrovní
Typ organizační struktury Definice položek organizační struktury (firma, středisko, pracoviště, budova, pobočka)
Nákladová střediska Definice nákladových středisek pro možnost rozúčtování hodnot pracovní doby
Pracovní jednotky Možnost přiřazení osob do pracovních jednotek ve smyslu nadřízený-podřízený
Místní kalendáře Nastavení pracovních a mimopracovních dnů v kalendářním týdnu pro zvolenou zemi
Svátky Vytvoření databáze státních i církevních svátků s přiřazením k místním kalendářům
Směny Definice šablon jednotlivých pracovních dob ogranizace (ranní, odpolední, zkrácená ...)
Modely pracovních dob Společné modely výpočtu docházky osob (fond, přestávky, směny, zaokrouhlování ...)
Typy směn Číselník označující jednotlivé typy směn (ranní, noční ...) pro dopočet příplatků
Mzdové složky Denní, týdenní, měsíční a roční časové složky pro pracovní dobu, absence, příplatky
Hromadný výkaz Souhrn docházky za všechny pracovníky s volbou období, korekce a uzávěrky dat
Osobní výkaz Souhrn docházky za jednotlivé pracovníky, editace průchodů, korekce a uzáverky dat
Uzávěrky Možnost uzamknutí zkontrolvaných výkazů pracovní doby za zvolené období
Definice importu/exportu Vytvoření spojovacího souboru pro přenos dat, struktura věty, místo uložení, formát
Dávky zpracování Vytvoření časového plánu pro automatické spouštění exportů/importů dat
Logy dávky zpracování Logování záznamů při přenosech dat, chybné/správné záznamy, detaily a časy přenosu
 
 
Výhody a přínosy

 

 • On-line přehled o aktuálním stavu pracovní doby zaměstnance
 • Identifikace zaměstnance na docházkových terminálech kartou nebo prstem
 • Sledování dat za různá období a přenos mzdoých složek mezi měsíci (saldo, NV)
 • Schvalování absencí nadřízenými pracovníky (dovolené, služební cesty)
 • Plánování nepřítomnosti na vybraná období, možnost propojení na webový firemní portál
 • Evidence činností k jednotlivým osobám (pravidelná podniková školení, vydané nářadí apod.)
 • Podpora propojení do modulu Mzdy programu SlimOffice
 
Naši pracovníci prošli kompletním zaškolením výrobce, díky čemuž jsou schopni poskytnout vám maximálně profesionální služby a navrhnout řešení individuálně pro vaši firmu.
 
 
Certifikát Aktion
 
V případě vašeho zájmu o cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. čísle 383 136 102 nebo na e-mailu obchod@slim.cz.