Modul půjčovna

Připravili jsme řešení pro potřebu evidence půjčovny sportovních potřeb, nářadí, stavebních strojů, lešení, ale i dalších předmětů.

Jak půjčovna funguje?
Základem půjčovny jsou katalogy programu SlimOffice (zboží a služby, firmy...) a zakázky včetně tvorby rezervací.

Je pořizování dokladů rychlé a jednoduché?
Po pořízení dokladu o zápůjčce je možné pomocí stisku tlačítka Rezervace provést rezervaci. Poté v době půjčování jednoduše stiskem tlačítka Vypůjčit provést vypůjčení, tj. vytvoření výdejky zboží. Následně je možné pomocí tlačítka Vrátit zaevidovat vrácení a s tím se automaticky vytvoří vratka (záporná výdejka) zboží. 

Z dokladu o zapůjčení lze vytvořit přímo smlouvu o zápůjčce, protokol o převzetí atd.  
Při vrácení je následně možné jednoduchým způsobem (stiskem tlačítka) vytvořit fakturu vydanou či prodejku. 
 
 
Mohu si půjčované předměty v programu zobrazit?
K položce půjčovaného zboží, materiálu lze evidovat obrazovou dokumentaci nebo libovolné parametry (např. pro seřízení vázání u lyží apod.). 
 
Mohu vyúčtovat zápůjčku průběžně?
Pro případy, kdy je zboží půjčováno průběžně i na delší dobu (např. stavební stroje a zařízení) je možno jednoduše vytisknout podklad k fakturaci zapůjčeného materiálu a zboží za určité období (např. měsíčně), včetně možnosti evidence půjčování na akce (zakázky).
Případná faktura může být vygenerována automaticky na základě podkladu, pouhým zadáním filtru viz. obr.:
 
V případě vašeho zájmu o podrobnější informace nebo prezentaci řešení kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. čísle 383 136 102 nebo na e-mailu obchod@slim.cz.