Ceník produktů


Moduly
 

1    Jádro - Katalogy a číselníky, CRM, podpora formátu ISDOC, Oprávnění a parametry programu, Záloha dat,  ...
2   Podvojné účetnictví - Účetní deník, Hlavní kniha, Rozvahy, Výsledovky, Salda, Závěrkové operace, ...
3   Daně - Zpracování DPH, Daně z příjmů, Daňová přiznání, ...
4   Prodej - Fakturace, Prodej za hotové, Urgence, Penalizace, Pohledávky, Rozbory, ...
5   Nákup - Faktury došlé, Závazky, Výpisy, Rozbory, ...
6   Banka - Bankovní příkazy, Bankovní výpisy, Homebanking, Párování, Úhrady, ...
7   Pokladna - Pokladní doklady, Výpisy, Rozbory, Inventura, ...
8   Sklady - Skladové karty, Ceníky, Pohyby na kartách, Komplety, Rozbory, Inventura, ...
9   Objednávky - Odeslané objednávky, Ceníky dodavatelů, Rozbory, ...
10   Zakázky - Přijaté zakázky, Plnění, Vyúčtování, Rozbory, ...
11   Majetek - Karty majetku, Odpisy, Inventura, ...


Zvýhodněné komplety SlimOffice
 

Profi (moduly 1-11 + Mzdy do 10 zaměstnanců) 59.000,- Kč
Lite* (moduly 1-10 + Mzdy do 5 zaměstnanců) 16.000,- Kč
SlimKASA* (moduly 1,4,5,7,8,9,10) 8.000,- Kč
SlimKASA mini* (moduly 1,4,8) 4.000,- Kč
Start** pro 1 PC (moduly 1-8 + Mzdy do 3 zaměstnanců) 2.500,- Kč
Rozšíření o další uživatele  
SlimOffice Profi, SlimOffice Mzdy 35% ceny modulu
SlimOffice Lite - cena za uživatele 7.000,- Kč
SlimKASA - cena za uživatele 4.500,- Kč

Slevy pro skupiny zákazníků
 

Školy pro potřeby výuky zdarma
Zdravotnická zařízení -50%
Účetní firmy -50%
Sleva při přechodu z konkurenčního SW individuální

     

Možná rozšíření
 

EAN    - podpora čárového kódu v prodeji a ve skladech
EAN MSU   - propojení na MSU, podpora mobilního sběru dat (prodej, výdej, inventura)
Homebanking  ABO    ***
Hromadné platby*   - možnost evidence hromadné platby v bankovním výpisu (souhrnné platby, platební karty)
E-mailing   - elektronické zasílání dokladů z programu SlimOffice (jednoduše jedním krokem)
Hromadná periodická fakturace    -  možnost hromadného vytvoření opakujících se dokladů (faktur,ost. pohledávek) 
CRM*   - rozšířený katalog firem (s možností importu z *.xls, *.csv), termíny a úkoly, nápočty tržeb a dodávek, historie činností
CRM*   - obecné informace (evidence výkazů práce, smluv, obchodní korespondence...)
Hromadné přecenění*   - nástroj pro hromadné přecenění prodejních cen zboží a hromadnou tvorbu individuláních ceníků
EDI   - elektronická komunikace přes EDI portál (dodací listy a faktury)
Přepravní služby  

- přímé napojení na služby dopravců: PPL, DPD, Česká pošta, GLS, Zásilkovna (tisk štítků, odesílání dat,sledování zásilek)

Workflow   - systém elektronického schvalování dokladů, možnost stanovení pravomocí k úrovni schvalování
Rozšířené cenové kategorie   - cenové kategorie v neomezeném počtu cizích měn s vazbou na země (kombinace ceníku země/měna)
Korekce SC   - systém umožňující přijímat zboží bez cen (na základě DL), doplněním ceny (dle FD) a spuštěním korekce dojde k přepočtu SC a marže na dokl.
Šarže    - evidence zboží pomocí šarží
SSCC kódy    evidence čárových kódů pro identifikaci logistických jednotek (balíků, palet, ...)
Platební terminály    - integrace s platebními terminály GP Tom od Global Payments pomocí Cloud API
Šarže   - evidence zboží pomocí šarží
Výrobní / servisní zakázky   - možnost sledování termínů, úkonů, časů, výnosů, nákladů u výrobních nebo servisních zakázek
E-shop konektor  

- přizpůsobení SlimOffice pro import zakázek z produktu 3. strany, (e-shopu, databáze)


* verze Lite neobsahuje některé funkce a sestavy SlimOffice Profi (více informací získáte na obchodním oddělení obchod@slim.cz)
** obsahuje veškeré moduly verze Lite, omezen je pouze počet účtovaných záznamů (deník 1000, FV-FD 100, 300 adres)
*** ABO - dostupné ovladače pro homebanking