Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13479 - 13523)

26.1.2023: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13479 - 13523)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13523) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

 

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: implementace ParcelShopů a ParcelBoxů pro přepravní službu GLS.
 • Nová funkčnost pro zaúčtování dokladů FV, ZLV, Prodejek, OP. Vytvořen nový parametr klienta - Prodej - Částku DPH účtovat na konto z typu plnění DPH. V případě nastavení parametru se u použitého kódu prodeje s příznakem DPH (např. #DPH1, #DPH2, #DPH3) do účetního dokladu dotáhne konto z typu plnění DPH uvedeného na řádku rozpisu (nikoliv z konta v řádku rozpisu).

Nákup

 • Nová funkčnost pro zaúčtování dokladů FD, ZLD, OZ. Vytvořen nový parametr klienta - Nákup- Částku DPH účtovat na konto z typu plnění DPH. V případě nastavení parametru se u použitého kódu nákupu s příznakem DPH (např. #DPH1, #DPH2, #DPH3) do účetního dokladu dotáhne konto z typu plnění DPH uvedeného na řádku rozpisu (nikoliv z konta v řádku rozpisu).

Majetek

 • Majetek - Karta majetku - Silniční daň - doplnění nových kódů druhu vozidla od 1.1.2022 a kódů osvobození dle §3. Před zpracováním Přiznání k silniční dani za období od 1.1.2022 je potřeba uvedené údaje nejprve vyplnit!
 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - tiskové sestavy Majetek/001 Karta majetku a Majetek/002 Karta majetku - plán i skutečnost - do předfiltru doplněna možnost použití datumu Vyhodnotit ke dni. V případě, že se datum nepoužije, sestavy se vytisknou se všemi daty do konce odpisování.

Daně

 • Silniční daň - pro období od 1.1.2022 vytvořena nová šablona 202201 pro výpočet silniční daně. Vytvořena nová datová věta DSLDP3 pro EPO podání a tisková sestava DPHSilDan/004 Přiznání k silniční dani vzor č. 19.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - aktualizace částek minimální mzdy, limitních částek pro výpočet srážek a vyměřovací základ pro platbu pojistného státem a pro období 1.1.-31.12.2023.
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky, platné od 1.1.2023.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - úprava tiskové sestavy MzKz22/014 - Žádost o roční zúčtování záloh - aktualizováno na vzor č. 3.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová tisková sestava MzKz23/021 Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Vytvořeno nové ePodání OZUSPOJ, které je možné podat po 1.2.2023. (Další návazné legislativní změny, týkající se uplatňování slev na pojistném (pro mzdové období 2023/02) budou součástí další aktualizace programu, která bude vydána na konci měsíce února 2023).
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc23001 Příloha k žádosti o od 1.1.2020 - rozšířena datová věta NEMPRI20 o přílohy (pro odeslání kanálem VREP). Před tiskem sestavy je možné v předfiltru vybrat až 2 přílohy (ve formátech DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT).
 • Tiskové sestavy - Podklady pro oznámení o povinném podílu osob se zdravotním postižením - do sestavy doplněny Sick days jako samostatný řádek. Celková revize a zpřesnění výpočtů.

Katalogy a CRM

 • SPC=Emailing: Firmy - Katalog firem - v položkách E-mail (na záložce Obecné,  Kontakty a Emailing) provedena automatická záměna znaku čárka jako oddělovač jednotlivých e-mailových adres za středník. Tato automatická změna je nutná z důvodu kontroly správnosti zadání e-mailových adres. Pro další používání je nutné, aby se jako oddělovač jednotlivých e-mailových adres používal znak středník!

Parametry a servis

 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - DPD - aktualizace GeoAPI na novou verzi 1.4.0., změna URL webové služby.
 • Kompletní odpojení od EET.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13379 - 13478)

22.12.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13379 - 13478)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13465) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

 

Prodej

 • Prodejky - implementovány platební terminály Global Payments (SPC=Platební terminály). Platby kartou je nyní možné v programu SlimOffice provádět s plně integrovaným platebním terminálem od společnosti Global Payments (SPC=Platební terminály). Vytvořeny nové parametry klienta a stanice pro nastavení potřebných údajů. Při pořízení prodejního dokladu s potvrzením úhrady platební kartou se provede spojení s platebním terminálem, kde vyskočí formulář s průběhem komunikace s platebním terminálem včetně možnosti okamžitého storna platby, pokud předchozí platební transakce úspěšně proběhla. Dále bylo implementováno kompletní storno transakce PRODEJ. Storno platby prostřednictvím platebního terminálu GP je možné do 93 dní od provedení a v programu SlimOffice je možné jej udělat přes browser prodejek na parametr uživatele - Platební terminály GP (Povolit dodatečné storno platby přes platební terminál). Stornovat je možné platby s příznakem Odesláno. Dále zaveden nový parametr uživatele Zobrazit náhled tiskové sestavy před tiskem paragonu - na tento nový parametr se bude zobrazovat náhled sestavy před tiskem paragonu, pokud půjde o tisk paragonu po úspěšném provedení platby platebním terminálem GP. Implementace uzávěrky (dávky platebních transakcí) pro platební terminály Global Payments: Prodej - Uzávěrkové operace - Uzávěrka dávky transakcí GP. Napojení tisku účtenky na platební terminály Global Payments v sestavách Prod001 Prodejka standardní a Prod010 Prodejka úzká - tisk povinných údajů o platbě platební kartou.
 • SPC=Přepravní společnosti: implementace ParcelShopů a ParcelBoxů pro PPL. Úprava tisku štítků a soupisek PPL.
 • SPC=Přepravní společnosti: implementace DPD ParcelShop (DPD Pickup).
 • SPC=Přepravní společnosti: úprava hmotnosti zásilky u vícekusové zásilky České pošty. Nově se hmotnost zadaná na záložce Přeprava u České pošty vydělí počtem balíků, takže u každého kusu bude uvedena poměrná část; celková hmotnost kusů pak dá celkovou hmotnost uvedenou na záložce Přeprava.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Export pohledávek - formát pro Českou spořitelnu. Nově se exportuje IČO jiným způsobem: pokud je země odběratele odlišná od země klienta (zahraniční odběratel), tak se uplatní tento systém: pokud bude vyplněno DIČ, dá se místo IČO právě toto DIČ. Pokud DIČ nebude vyplněno, dá se IČO. Dále pro tuzemského i zahraničního odběratele bude platit, že když se bude exportovat IČO a bude prázdné, tak se vyexportuje jako 9 nul.

Sklady

 • Nové menu E-shop: přesunuto z Katalogy - E-shop a doplněno o funkce a další číselníky a katalogy, využívané v souvislosti se SlimShopem.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - Rozšíření kopie karty zboží. Přidán nový parametr klienta Sklady - Při kopii karty zboží kopírovat na dotaz i přílohy. Na tento aktivní parametr se při kopii karty zboží zobrazí dotaz, zda kopírovat i přílohy. Pokud se potvrdí, budou se kopírovat Obrázky i Specifikace ze zdrojové karty zboží.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - zavedení nového parametru klienta Sklady - Při kopii karty zboží kopírovat i kategorie.

Objednávky

 • Implementace kusovníku do plnění objednávky skladovou přípravou příjmu.

Zakázky

 • Výroba a servis - Výrobní a servisní zakázky - vytvoření nové funkce pro překlopení do skladové přípravě výdeje. Vytvořen nový parametr klienta pro výrobní zakázky pro dotahování datumu odevzdání a ukončení při překlopení do SPV.
 • Výroba a servis - Výrobní a servisní zakázky - Nový parametr klienta Akce, Výroba a servis -> Nekopírovat řádky u periodické výrobní zakázky. Pokud jetento parametr aktivní, tak se nová periodická výrobní zakázka vytvoří bez řádek.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - do browseru karet majetku doplněn sloupec Poznámka

Daně

 • DPH - Kontrolní hlášení - upravena sestava DPHKontr/002 - odstraněn vodoznak VZOR.
 • Silniční daň - s účinností od 1.1.2022 zpětně došlo ke změnám ve zdaňování vozidel. Pro sestavení přiznání k dani silniční od roku 2022 jsou upraveny podmínky napočítávání vozidel, vedených na kartách majetku (záložka Silniční daň) v oblasti Majetek. Nově jsou předmětem daně pouze nákladní vozidla nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla. Výše daně se pak vypočítá až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Prakticky to znamená, že do přiznání k silniční dani se napočítají pouze taková vozidla z karet majetku, která mají vyplněnou položku Největší povolená hmotnost (t) = 12 tun a více. Nový tiskopis přiznání k silniční dani za rok 2022 a nová datová věta pro EPO podání bude vydána v průběhu měsíce ledna 2023.

Mzdy

 • Nové parametry výpočtu pro období 1.1.-31.12.2023.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2023: MzKz23007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz23008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz23012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz23013 Prohlášení k dani, MzKz23014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz23017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz23018 Oznámení plátce daně, MzKz23019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz23020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2023: MzNemoc23001 Příloha k žádosti o dávku NP, MzNemoc23002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti, MzNemoc23003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2023: MzOSSZ23001 - Přehled o výši pojistného, MzOSSZ23002 - Přehled o výši pojistného od 1.3.2021 (s karanténním příspěvkem).
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD22001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD22002 Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD22001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD22002 Příloha č. 1, MZVD22003 Příloha č. 3, MZVD22004 Příloha č. 4.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2022 a nová sestava MzRVD22001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dovolená - doplněna položka Výměra dovolené v týdnech. Updatem programu se tato položka předvyplní na výměru dovolené v týdnech z parametrů klienta. Při zadání nové karty zaměstnance (nebo při kopii) se také hodnota předvyplní dle parametrů. Položka je editovatelná a přebírá se do výpočtu položky Výměra dovolené v hodinách (dnech) a následně pak do výpočtů nároku dovolené.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - vytvořena nová tisková sestava MzKz014 Podklady pro srážky. Sestava vypisuje vše ze záložky Srážky s možností volby, zda tisknut i údaje Sraženo z jednotlivých srážek.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - ČSSZ VREP - napojeno na podání ONZ2022 - tj. podání ze sestavy MzKz002 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).
 • Výpočty - Výpočet mezd - pro funkci Smazání záznamu doplněna druhá potvrzující hláška: Skutečně si přejete provést smazání záznamu? (Ano/Ne). Až po tomto druhém potvrzení se smazání provede.
 • Tiskové sestavy - Čerpání dovolené - Úprava sestavy MzCerDov001 Čerpání dovolené a MzCerDov002 Čerpání dovolené v období: Sestavy umožňují od roku 2021 tisk hodin i dnů; před rokem 2021 pak jenom tisk v hodinách. Nově se pro období od roku 2021 v těchto sestavách objeví filtr, kde se libovolně navolí, zda tisknout jenom dny nebo jenom hodiny nebo oboje (přednastaveno).

Katalogy a CRM

 • CRM - Obecné informace - E-mailing: zvýšen počet znaků v těle e-mailu z 2000 znaků na neomezený počet.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - E-mailing - zaveden nový parametr pro odesílání dokladů (FV, FD, ZLV, ZLD) ve formátu ISDOC. Pro uvedené doklady (podzáložky Faktury vydané, Faktury došlé, Zálohové listy vydané, Zálohové listy došlé) vytvořen nový parametr Implicitně aktivní volba ISDOC. Po zaškrtnutí uvedeného parametru se při otevírání dokladu automaticky zaškrtne příloha ISDOC (obdobně jako již u dosud používaného EDI ve FV a Zakázkách). Dále v hromadném e-mailingu se odešle příloha ve formátu ISDOC, pokud bude tento parametr aktivní pro příslušný hromadně odesílaný doklad. Současně došlo k úpravě EDI (ve FV a Zakázkách), které je nově napojeno na hromadný e-mailing (nově se odešle v hromadném e-mailingu EDI XML pouze v případě, že je nastaven parametr: Implicitně aktivní volba EDI).

Obecné

 • E-mailing - doplněna kontrola na neplatné e-mailové adresy do políček pro Příjemce a pro Skrytou kopii. Před odesláním e-mailu se spustí kontrolní funkce, která projde všechny e-mailové adresy ze seznamu e-mailových adres pro příjemce a pro pro skrytou kopii. Pokud se najde nějaká neplatná e-mailová adresa, odstraní se z finálního odeslání a uživateli se objeví hláška se seznamem všech odstraněných e-mailových adres (zvlášť pro příjemce a zvlášť pro skrytou kopii). Funguje všude, kde se používá standardní e-mailing - Prodej, Nákup, Zakázky, Objednávky, Pohyby, Mzdy, Obecné informace a další.
 • Nápověda - Vzdálená podpora - Odpojení podpory přes TeamViewer a napojení na Rychlý pomocník (QuickAssist ve Windows).
 • Přílohy - přidání formátu JFIF do typu grafika.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13354 - 13378)

25.10.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13354 - 13378)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13378) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.10.2022 opět dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného se zvyšuje z částky 9.416,25 Kč na 11.103,75 Kč. Základní částka na vyživovanou osobu se zvyšuje z částky 3.138,75 Kč na 3.701,25 Kč. Bez omezení srážet nad se zvyšuje z částky 25.110,- Kč na částku 29.610 Kč.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13295 - 13353)

30.9.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13295 - 13353)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13353) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Nákup 

 • Kontrola evidenčního čísla a variabilního symbolu na duplicitní zadání rozšířena o pokladní doklady. Nově se zadané evidenční číslo nebo variabilní symbol kontroluje na duplicitu jak v dokladech v Nákupu, tak i v Pokladně.

Pokladna

 • Kontrola evidenčního čísla a variabilního symbolu na duplicitní zadání rozšířena o pokladní doklady. Nově se zadané evidenční číslo nebo variabilní symbol kontroluje na duplicitu jak v dokladech v Nákupu, tak i v Pokladně.

Objednávky

 • Plnění objednávky příjemkou - nově dochází k přenosu položky Poznámka.
 • Plnění objednávky skladovou přípravou příjmu - nově se přenáší položky Poznámka a Předmět.

Majetek

 • Prohlížení, opravy a tisk - upraveny tiskové sestavy Majetek/001 - Karta majetku a Majetek/002 - Karta majetku-plán i skutečnost. Před tiskové sestavy doplněn dialog s možností zadat datum Vyhodnotit ke dni. Sestavy se vytisknou ve stavu k tomuto zadanému datu.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - zprovoznění kontroly VIES, která díky vnějšímu technickému zásahu přestala fungovat.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.9.2022 dochází ke snížení plateb na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. V důsledku toho došlo ke snížení vyměřovacího základu pro platby zdravotního pojištění u invalidních zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením. Od 1.9.2022 zavedeny nové parametry výpočtu, kde se vyměřovací základ snižuje z částky 14.570 Kč na 11.014 Kč.
 • SPC=Veřejné služby a správa: zavedeny nové platové tabulky, platné od 1.9.2022.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová záložka ČSSZ VREP - zobrazení souvisejících podání ČSSZ VREP, které se týkají daného zaměstnance. Jedná se zatím o ELDP (odeslaní prostřednictvím MzKz/004 - Evidenční list důchodového pojištění). Další podání ČSSZ VREP budou doplňovány průběžně. V této záložce budou zobrazena pouze nová podání (stará podání zde zobrazena být nemohou, neboť k rozklíčování po zaměstnancích není dostatek informací). Je zde možnost na příslušné podání provést dotaz na stav a případně jej uzavřít.