Popis funkcionality mzdového modulu SlimOffice

Modul Mzdy je určen ke komplexnímu zpracování mzdové agendy.
Základním pilířem je Katalog zaměstnanců, kde kromě evidence osobních údajů dochází k definici a evidenci položek důležitých pro účely výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění. Zadávání dávek nemocenského pojištění, stejně tak zavedení příspěvků zaměstnavatele pro penzijní připojištění nebo životní pojištění nebo definice vstupních údajů pro srážky slouží jako vstupní údaje pro výpočty mezd. Veškeré položky na kartě zaměstnance jsou měsíčně ukládány a je možné sledovat historii změn takovýchto položek. U položek jako je např. definice platových výměrů, příspěvků na penzijní nebo životní pojištění, srážek ze mzdy nebo způsobu výplaty mzdy je možné definovat platnost od, případně platnost do. Evidence dovolené včetně podrobného shrnutí jejího čerpání, proplacení či krácení je samozřejmostí. U jednoho zaměstnance nabízíme možnost evidence více pracovních poměrů (tzv. souběh pracovních poměrů, kdy dochází ke společnému zdaňování).
Karta zaměstnance
Neméně důležitým katalogem je katalog nazvaný Platové složky, který je naplněn nejběžněji využívanými mzdovými či platovými složkami a je dodáván s instalací programu SlimOffice. Tento katalog je však libovolně uživatelsky definovatelný, kdy si uživatel může založit vlastní platovou složku včetně její definice vlastností a parametrů. Katalog platových složek je využíván při definici platových výměrů zaměstnancům, které jsou přenášeny do výpočtů mezd.
Před samotným výpočtem nelze opomenout ani možnost evidence záloh včetně tvorby bankovních příkazů. Výpočtu mezd může předcházet tzv. příprava mezd, která zpracování mezd výrazně zefektivní, tzn. hromadně vygeneruje výpočty mezd pro jednotlivé zaměstnance s předdefinovanými hodnotami v platových výměrech, dávkách nemocenského pojištění, případně příspěvcích na penzijní či životní pojištění, eventuelně ve srážkách. Doplněním dalších údajů (např. odpracované doby) do takto připraveného výpočtu mezd pak dojde ke konečnému zpracování výpočtu a uložení. Následnými kroky jsou již tradičně tisky výplatních lístků a zpracování tiskových sestav měsíčních součtů v různých podobách včetně možnosti rozpisu po střediscích. Ke splnění požadavků institucí sociálního a zdravotního pojištění na předávání informací jsou vytvořeny tiskové výstupy v přesně definované podobě.
Zároveň byla vytvořena možnost elektronického předávání dokumentů OSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy s využitím externí aplikace PORTLINK. Modul Mzdy je propojitelný s modulem Banka pro tvorbu bankovních příkazů a modulem Účetnictví pro automatické zaúčtování předpisu mezd.
Práce v modulu Mzdy se odehrává vždy v příslušném období – měsíci s tím, že zde probíhají měsíční uzávěrky, kdy v uzavřených měsících již není možné jakékoli údaje měnit či doplňovat. Při měsíční uzávěrce se automaticky vytvářejí období následující (vždy 2 měsíce), kdy je možné v těchto obdobích současně pracovat. Měsíčními uzávěrkami za čtvrtletí dochází k výpočtu průměrů pro pracovněprávní účely včetně průměrů pro náhrady ztráty na výdělku, kdy jsou tyto průměry historicky ukládány.
Současným uživatelům programu PSMzdy  nabízíme možnost převodu dat. Vzhledem k nové koncepci programu SlimOffice a celého modulu Mzdy je tento převod záměrně, s ohledem na historicky časté legislativní změny ve mzdové problematice, omezen na základní katalog zaměstnanců včetně definice položek důležitých pro výpočet mzdy.