Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9075 - 9110)

14.1.2013 byla vydaná další aktualizace SlimOffice 4.3 (9110), která je nutná pro oblast Mzdy pro provedení uzávěrky období 12/2012! Aktualizaci naleznete v sekci SlimOffice -> Ke stažení.

Seznam změn a novinek:

Prodej

 • Upraveny tiskové sestavy FaktVy/009 a FaktVy/308 pro přenesení daňové povinnosti - doplněn povinný text "Daň odvede zákazník" (tisk u dokladů od 1.1.2013).
 • Upraveny tiskové sestavy Podací lístek FaktVy/407 a FaktVy/408 - doplněna možnost tisku pozadí formuláře.

Nákup

 • Zápočty - nový parametr uživatele - Mazat řádky včetně úhrad. V případě výmazu řádku s přenesenou úhradou se vymaže i tato úhrada.

Banka

 • Do browseru doplněno nové tlačítko pro odstornování stornovaného řádku bankovního výpisu.
 • Párování dokladů - doplněn další parametr, který zohledňuje typ dokladu.

Pokladna

 • Nový parametr uživatele - Mazat řádky včetně úhrad. V případě, že řádek pokladního dokladu obsahuje úhradu dokladu z Prodeje a Nákupu a tento řádek je přenesený do úhrad, dojde při výmazu i k odstranění této přenesené úhrady.

Sklady

 • Možnost nastavení způsobu a pravidel zaokrouhlování PC1 (Parametry klienta - Zaokrouhl.PC) na kartě zboží v případě využívání automaticky kalkulované PC1.

Zakázky

 • Nový parametr klienta - Zakázky - Kopírovat středisko, akce a výkon z hlavičky do řádků.

Mzdy

 • Parametry výpočtu pro rok 2013 - nové hranice pro výpočet NZV (nutné pro uzávěrku 12/2012).
 • Tiskové sestavy z karty zaměstnance (MzKz), OSSZ - Přehled o výši pojistného (MzOSSZ), Roční vyúčtování daně (MzRVD) - variantní sestavy pro období napojeny pro tisk z příslušného období, ke kterému se vztahují.
 • SPC=Veřejná správa - Statistika - Informační systém o platech - Sběr dat Práce 2-04.