Připravovaná aktualizace programu SlimOffice (21.-22.1.2013)

V současné době je připravována další aktualizace programu SlimOffice, která bude obsahovat změny v souvislosti s provedenou reorganizací finančních úřadů. Stávající soustava územních finančních orgánů je nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Více informací zde:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16703.html?year=0

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20347.html

Uvedené změny se již dotknou daňových podání za rok 2012, učiněných po 1.1.2013 elektronickou formou (tedy prostřednictvím daňového portálu nebo přímo prostřednictvím datové schránky). Aktualizace programu SlimOffice bude obsahovat nové číselníky finančních úřadů a územních pracovišť finančních úřadů. Budou upraveny formuláře pro Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení a Výpis z režimu přenesení daňové povinnosti včetně exportu ve formátu XML do EPO.

Vydání aktualizace je plánováno na začátek příštího týdne, tj. 21.-22.1.2013.