Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9111 - 9152)

23.1.2013: Zveřeněna aktualizace SlimOffice 4.3 (9152) - obsahem jsou zejména změny v elektronických podáních (EPO) z důvodu reorganizace daňové správy.

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

 • Do tiskové sestavy Vysl/091 - Výsledovka - provnání plánu doplněn výpočet a tisk procentuelního vyjádření u součtových položek.

Prodej

 • Nová tisková sestava FaktVy/012 - Faktura vydaná pro režim přenesení daňové povinnosti s logem a razítkem.

Banka

 • Bankovní příkazy - Prohlížení, opravy a tisk - doplněna položka Vybráno (součet částek označených řádků).
 • Nový parametr klienta pro označení bankovního příkazu příznakem Odesláno po tisku sestav.

Daně

 • Aktualizace katalogu Finančních úřadů.
 • Nový katalog Územních pracovišť.
 • Parametry klienta, Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti - napojeno na nové katalogy finančních úřadů a územních pracovišť.
 • Export ve formátu XML do EPO upraven a rozšířen o nové položky - označení finančního úřadu a územního pracoviště.
 • Nový formulář Přiznání k DPH - vzor č. 18 pro rok 2013.

Mzdy

 • Nová tisková sestava MzKz13/013 - Prohlášení k dani - vzor č. 22 (pro rok 2013).
 • Nová tisková sestava Přehled o výši pojistného OSSZ pro 2013.

Parametry

 • Parametry uživatele - Účetnictví - doplněna položka pro nastavení účetního období.