Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9201 - 9212)

7.2.2013: Nová aktualizace SlimOffice 4.3 (9212) - oprava tiskové sestavy MzOSSZ13/001 Přehled o výši pojistného včetně exportu do XML.

Seznam změn a novinek:

Mzdy

  • Tisková sestava MzOSSZ13/001 - Přehled o výši pojistného - oprava tisku údajů Pojistné za zaměstnance a Pojistné za zaměstnavatele (chybně se v obou položkách tiskla celková částka sociálního pojištění).
  • Export sestavy MzOSSSZ13/001 do XML pro odeslání pomocí PARTNERLINK.
  • Vyúčtování daně - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - na formuláři v záložce Část I. doplněn checkbox pro možnost editace sloupce Bylo odvedeno.
  • Doplnění tisku počtu zaměstnanců do sestavy Tiskové sestavy - Součty - MzSoucty/001 Součty platových složek, mzdových položek, zdravotních pojišťoven ...

Prodej/Nákup

  • Katalogy - Plnění DPH (uskutečněná/přijatá) - rozšířen browser o další sloupce: Číslo řádku, Plnění výstup, Kód plnění výstup, Kód plnění osvobozené (nebude se zobrazovat u přijatých typů plnění) a Kód §92.

Katalogy

  • Karta firmy - doplněno zobrazení Pohybů zboží v záložce Související doklady.