Způsob zpracování Kontrolního hlášení v programu SlimOffice

Způsob zpracování jednotlivých oddílů kontrolního hlášení v programu SlimOffice

Obecná pravidla

 • Načítání dokladů se provádí z dokladů v Prodeji, Nákupu a Pokladně a rozhodujícím kritériem je vyplnění příslušného kódu plnění DPH.
 • DIČ odběratele/dodavatele, Identifikace dodavatele/odběratele (VAT ID) se dotahuje vždy z příslušného dokladu.
 • Evidenční číslo daňového dokladu se dotahuje z položky Evidenční číslo.
 • DUZP, DPPD, DUP se dotahuje z položky DUZP pro kontrolní hlášení na záložce Hlášení DPH z příslušného dokladu.
 • Členění základů a DPH podle sazeb je prováděno dle těchto pravidel:
  • Základ daně 1 + Daň 1 = základní sazba (číslo sazby 2 z definice sazeb DPH, tj. 21%).
  • Základ daně 2 + Daň 2 = snížená sazba (číslo sazby 1 z definice sazeb DPH, tj. 15%).
  • Základ daně 3 + Daň 3 = snížená sazba (číslo sazby 1 a zároveň % z kódu plnění DPH, které není shodné s tabulkou sazeb DPH).

Oddíl A.1.

 • Seznam jednotlivých dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti, uváděných v přiznání k DPH na řádku č. 25.
 • Načtení podle kódu plnění DPH (uskutečněná), které mají vyplněný řádek daňového přiznání = 25.
 • Kód předmětu plnění - dotahuje se údaj vyplněný v položce Kód §92a z kódů plnění DPH uskutečněná (1 – dodání zlata, 4 – stavební a montážní práce, 5 – zboží uvedené v příloze č. 5, 11 – povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH, 12 – obiloviny a technické plodiny, 13 – kovy, 14 – mobilní telefony, 15 – integrované obvody, 16 – přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, 17 – videoherníkonzole, ...).

Oddíl A.2.

 • Seznam jednotlivých dokladů v režimu reverse charge, uváděných na řádcích č. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 v přiznání k DPH.
 • Načtení podle kódu plnění DPH (přijatá), které mají zaškrtnutý příznak Plnění výstup a současně mají vyplněný kód plnění DPH uskutečněný, který má uveden řádek 3, 4, 5, 6, 9, 12 nebo 13.

Oddíl A.3.

 • Seznam jednotlivých dokladů ve zvláštním režimu pro investiční zlato.
 • Napočítávají se doklady s kódem plnění DPH (uskutečněná), které mají uvedený řádek přiznání k DPH č. 26 a zároveň mají v kódu plnění zaškrtnutý příznak Režim pro investiční zlato.
 • Pro případy, kdy je doklad vystaven fyzické osobě, je nutné v katalogu firem nastavit Typ podnikatele = fyzická osoba a současně vyplnit položku datum narození.

Oddíl A.4.

 • Seznam jednotlivých, vystavených dokladů, přesahujících částku 10.000 Kč včetně DPH, uváděných v přiznání k DPH na řádcích č. 1 a 2 (dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku).
 • Doklady vykazované na řádcích č. 1 a 2 daňového přiznání do limitu 10.000 Kč včetně DPH, označené příznakem Nezahrnovat do kumulativního součtu (tj. nezahrnovat do A.5.).
 • Načtení podle kódu plnění DPH (uskutečněná), které mají vyplněný řádek daňového přiznání = 1 nebo 2.
 • Všechny opravy pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (bez ohledu na limit), vykazované na řádku č. 33 v přiznání k DPH. Doklad musí být označen příznakem Insolvence – oprava daně na záložce Hlášení DPH (v KH sloupec 12 - §44 ZDPH).
 • Ve sloupci 11 je uváděn Kód režimu plnění (0, 1, 2), dotažený z kódu plnění DPH.

Oddíl A.5.

 • Kumulativní hodnoty z daňových dokladů, nepřesahujících částku 10.000 Kč včetně DPH, uváděných v přiznání k DPH na řádcích č. 1 a 2 (dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku).
 • Načtení podle kódu plnění DPH (uskutečněná), které mají vyplněný řádek daňového přiznání = 1 nebo 2.
 • Doklady vystavené fyzickým osobám nepovinným k dani (bez ohledu na limit) - v katalogu firem musí být nastaven Typ podnikatele = fyzická osoba a nesmí být vyplněné IČ ani DIČ.

Oddíl B.1.

 • Seznam jednotlivých dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti, uváděných v přiznání k DPH na řádcích č. 10 a 11.
 • Načtení dle kódů plnění DPH (přijatá), které mají zaškrtnutý příznak Plnění výstup a současně mají vyplněný kód plnění DPH uskutečněný, který má uveden řádek 10 nebo 11.
 • Kód předmětu plnění - dotahuje se údaj vyplněný v položce Kód §92a z kódů plnění DPH uskutečněná (1 – dodání zlata, 4 – stavební a montážní práce, 5 – zboží uvedené v příloze č. 5, 11 – povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH, 12 – obiloviny a technické plodiny, 13 – kovy, 14 – mobilní telefony, 15 – integrované obvody, 16 – přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, 17 – videoherníkonzole, ...).

Oddíl B.2.

 • Seznam jednotlivých, přijatých dokladů, přesahujících částku 10.000 včetně DPH, uváděných v přiznání k DPH na řádcích č. 40 a 41 (doklady, ze kterých je uplatňován nárok na odpočet DPH z přijatých plnění od plátců).
 • Doklady vykazované na řádcích č. 40 a 41 daňového přiznání do limitu 10.000 Kč včetně DPH, označené příznakem Nezahrnovat do kumulativního součtu (tj. nezahrnovat do B.3.).
 • Načtení podle kódu plnění DPH (přijatá), které mají vyplněný řádek daňového přiznání = 401, 402, 411 nebo 412.
 • Všechny opravy pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (bez ohledu na limit) vykazované na řádku č. 34 v přiznání k DPH. Doklad musí být označen příznakem Insolvence – oprava daně na záložce Hlášení DPH (v KH sloupec 12 - §44 ZDPH).
 • Ve sloupci 11 – Použitý poměr je uváděno, zda je v dokladu uplatňován pouze částečný (poměrný) nárok na odpočet DPH (zaškrtnutý příznak Použit poměr na záložce Hlášení DPH).

Oddíl B.3.

 • Kumulativní hodnoty z daňových dokladů, nepřesahujících částku 10.000 Kč včetně DPH, uváděných v přiznání k DPH na řádcích č. 40 a 41 (doklady, ze kterých je uplatňován nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění od plátců).
 • Načtení podle kódu plnění DPH (přijatá), které mají vyplněný řádek daňového přiznání = 401, 402, 411 nebo 412.

Oddíl C.

 • Součet základů daně z jednotlivých oddílů. Před odesláním kontrolního hlášení doporučujeme údaje zkontrolovat na příslušné řádky přiznání k DPH.
  • Řádek DPH 1= A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH
  • Řádek DPH 2= A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH
  • Řádek DPH 40= B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH
  • Řádek DPH 41= B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH
  • Řádek DPH 25= A.1. celkem základy daně
  • Řádek DPH 10= B.1. celkem základy daně u základní sazby DPH
  • Řádek DPH 11= B.1. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH
  • Řádek DPH 3+4+5+6+9+12+13= A.2. celkem základy daně