Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 10951 - 10980)

16.2.2016: Aktualizace SlimOffice 5.0 (10980)

Účetnictví

  • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - Export do XML (EPO2) - úprava na formát roku 2015.

Prodej

  • Formuláře dokladů (FV, Prodejka, ZLV, OP) - Hlášení DPH - doplněna nová položka Zahrnovat do kumulativního součtu (tj. do oddílu A.5. kontrolního hlášení). Tento příznak je možné zaškrtnout zejména v případech, kdy není žádoucí, aby se doklad vykazoval v oddíle A.4., ale padal do oddílu A.5. kontrolního hlášení.

Nákup

  • Formuláře dokladů (FD, ZLD, OZ) - Hlášení DPH - doplněna nová položka Zahrnovat do kumulativního součtu (tj. do oddílu B.3. kontrolního hlášení). Tento příznak je možné zaškrtnout zejména v případech, kdy není žádoucí, aby se doklad vykazoval v oddíle B.2., ale padal do oddílu B.3. kontrolního hlášení.

Pokladna

  • Pokladní doklad - Hlášení DPH - doplněna nová položka Zahrnovat do kumulativního součtu (tj. v případě výdajového dokladu do oddílu B.3. a v případě příjmového dokladu do oddílu A.5. kontrolního hlášení). Tento příznak je možné zaškrtnout zejména v případech, kdy není žádoucí, aby se doklad vykazoval v oddíle B.2. či A.4., ale padal do oddílu B.3. či A.5. kontrolního hlášení.

Daně

  • DPH - Kontrolní hlášení - nová tisková sestava DPHKontr/002-Kontrolní hlášení - oficiální vzor tiskopisu.
  • DPH - Kontrolní hlášení - úprava napočítávání sloupce DIČ odběratele v oddílech A.1. a A.4. a DIČ dodavatele v oddílech B.1. a B.2. - nově se vykazuje pouze kmenová část (bez CZ) v souladu s upravenými Pokyny k vyplnění KH z 10.2.2016. Upozorňujeme, že v případě zpracovaných a dosud neodeslaných kontrolních hlášení (na verzích 10950 a starších) je zapotřebí kontrolní hlášení znovu sestavit!
  • DPH - Kontrolní hlášení - ošetřeny případy, kdy se uživatelky podařilo pořídit prázdné řádky v jednotlivých oddílech. Prázdné řádky jsou při ukládání automaticky odmazány.

Parametry a servis

  • Opravné procedury - Ostatní - Dotažení datumů-Hlášení DPH - opravná procedura pro dodatečné spuštění automatického naplnění položek Datum DPH a DUZP pro KH v případech, kdy se později změní parametry klienta - Kritérium pro sestavy DPH (pro oblasti Nákup a Pokladna).