Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11412 - 11470)

27.9.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11470)

Upozornění: bez spuštění této aktualizace nebude možné provést další aktualizace (vyšší jak verze 11470)!

Prodej

 • Nová funkce pro export a import FV nebo ZLV ve formátu ISDOC (SPC=EDI (ISDOC)) včetně napojení na e-mailing. Export se provádí z browseru dokladů (ikona Export ISDOC XML). Import je možný z Prodej - Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML. Pro import vytvořeny parametry klienta (převodový můstek). Imporují se pouze vložené doklady. Přes e-mailing (jednotlivě i hromadně) je možné odeslat soubor ve formátu ISDOC XML.
 • Browser dokladů FV, Prod, ZLV, OP - doplněn nový sloupec Pohyb zboží.
 • Prodejky - nová tisková sestava Prod012 - Prodejka úzká s logem.
 • Tiskové sestavy - Kniha dokladů - vytvořena nová tisková sestava KnihaDok008 - Doklady dle sazeb DPH.
 • Tiskové sestavy - Výpis neplatičů .... tisková sestava Výpis neplatičů/věřitelů - doplnit součet za sloupec Zádržné/pozastávka po firmách + za celou sestavu

 Nákup

 • Nová funkce pro export a import FD nebo ZLD ve formátu ISDOC (SPC=EDI (ISDOC)) včetně napojení na e-mailing. Export se provádí z browseru dokladů (ikona Export ISDOC XML). Import je možný z Nákup - Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML. Pro import vytvořeny parametry klienta (převodový můstek). Přes e-mailing (jednotlivě i hromadně) je možné odeslat soubor ve formátu ISDOC XML.
 • Browser dokladů FD, ZLD, OZ - doplněn nový sloupec Pohyb zboží.

 Sklady

 • Katalog zboží a služeb - nová funkčnost pro dotahování sortimentní skupiny na kartě zboží v souvislosti s cenami. Do sortimentní skupiny doplněna volba Vždy uplatňovat marži. Při zaškrtnutí se nastaví zadávání marží a dotáhnou se nastavené marže (případně i nulové). Pokud příznak není zaškrtnutý, nevyplněné (nulové) marže se neuplatní, vyplněné se uplatní vždy.

Zakázky

 • Výrobní a servisní zakázky (SPC= Komisní sklady) - na záložce Řádky doplněna nová položka Výchozí NC. Současně vytvořena nová funkce (tlačítko v browseru) pro Vytvoření PZ, kdy se výrobní/servisní zakázka překlopí do příjemky zboží a do položky Nákupní cena se zkopíruje vyplněná Výchozí NC.

Majetek

 • Karta majetku - při funkci kopie záznamu se nově nekopíruje záložka Rozpis pořizovací ceny.

Mzdy

 • Statistika - ISPV - do souboru MP.txt doplněny nové položky NAZPOZ - Název pracovní pozice a OBORVZD - Obor vzdělání. NAZPOZ se dotahuje z karty zaměstnance ze záložky Personální údaje, z položky Profese. Pro položku OBORVZD dosud nejsou známy číselníky a proto se zatím vykazuje prázdná. Dle Sdělení MPSV zatím nebude tato položka sbírána.
 • SPC=Veřejné služby a správa - doplněny nové platové tabulky, platné od 1.7.2017.

Katalogy

 • Katalog firem - Karta firmy - rozšíření funkce CreditCheck - doplněna pole pro zobrazování aktuálního a předchozího stavu (při změně stavu). Současně bylo doplněno nové zaškrtávadlo Prověřeno, pro možnost ručního označení firem, u kterých si uživatel stav prověří.
 • Katalog firem - Skupiny firem - doplněna možnost hromadného vkládání pomocí nové ikony.
 • Katalog firem - Kontakty - záložka Skupiny - doplněna možnost pro hromadné vkládání skupin kontaktů pomocí nové ikony.
 • Akce - vytvořena nová záložka Obecné informace, kde se zobrazují související obecné informace včetně možnosti zadávání, filtrování a tisku.