Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11471 - 11564)

22.12.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11564)

Upozornění: aktualizaci 11564 je možné spustit na verzi 11470 a vyšší

Prodej

 • Faktury vydané - do tiskové sestavy FaktVy/006 doplněn tisk QR kódu pro platbu. Podmínkou vygenerování QR kódu do sestavy je vyplnění položky IBAN do katalogu bankovních účtů (Banka - Katalogy - Bankovní účty).
 • Tiskové sestavy - Faktury vydané - Export pohledávek - do filtru doplněny položky Země odběratele a Země příjemce.
 • Faktury vydané - Urgence - vytvořen a napojen filtr.
 • Browsery dokladů (FV, Prodejky, ZLV, Ostatní pohledávky) - doplněn nový sloupec Částka bez DPH.

 Nákup

 • Browsery dokladů (FD, ZLD, Ostatní závazky) - doplněn nový sloupec Částka bez DPH.
 • SPC=Workflow - v broseru dokladů zobrazen nový sloupec Stav dokladu WorkFlow.
 • Ostatní závazky - nové tiskové sestavy OstZav/020 - Likvidační list ostatního závazku - údaje z rozpisu DPH a OstZav/021 - Likvidační list ostatního závazku - údaje z rozpisu DPH A5.
 • Parametry klienta - Nákup - položka pro definici splatnosti nově rozšířena na jednotlivé druhy dokladů: FD, ZLD, OZ.
 • SPC=splátkový kalendář - do detailu jednotlivých splátek doplněna řada a číslo souvisejícího bankovního příkazu. Při uhrazení bankovního příkazu (po ručním vyplnění datumu úhrady) se splátka označí jako uhrazená. Doklad se splátkami, které mají vyplněnou řadu a číslo bankovního příkazu nebo jsou uhrazené se nenabízí pro tvorbu dalšího bankovního příkazu.

 Sklady

 • Pohyby zboží - filtr pro browser a tiskové sestavy rozšířen o položku Výkon.
 • Pohyby zboží - Pořízení průběžky - nová funkce: Příjemka zboží + Skladová příprava výdeje.
 • Tiskové sestavy - tisková sestava Kolik objednat - filtr rozšířen o položku Má pohyby v období (tj. v zadaném období podle kterého se posuzuje skladová potřeba).
 • Šarže - úprava řazení šarží v browseru, v seznamu šarží v pohybech zboží a skladové přípravě a na kartě zboží. Dosud se řazení provádělo sestupně podle sloupců Expirace, Řada/číslo posledního příjmu. Nově se řazení provádí vzestupně.
 • Ostatní - Export/Import - nové formáty pro Přiřazení obrázků, specifikací a kategorií ke kartám zboží. Zcela změněna struktura CSV souborů! Ze starého exportu a importu zachovány sloupce zbozi, ean, nazev a obj_cislo. Nově doplněný sloupce s číslem ID přílohy nebo ID kategorie. Jako hodnota ve sloupci se exportuje pořadí. Pokud je v hodnotě uvedeno písmeno D, tak se importem daná příloha či kategorie vymaže. Sloupec specifikace_text zůstal zachován - pokud existuje, vytvoří se příloha specifikace s textem v hodnotě tohoto sloupce.
 • Karta zboží - funkce Rozkopírování specifikací, obrázků a parametrů pro karty zboží. Na nový parametr klienta - Ostatní - eShop "Rozkopírování obrázků, specifikací a parametrů dle shodných základů kódu varianty" se dle zadání v kartě zboží, která má vyplněný základ kódu varianty překopírují specifikace, obrázky a parametry do všech ostatních karet, které mají položku základ kódu varianty stejný se vzorovou kartou.
 • Katalogy - Sortimentní skupiny - rozšířeno o novou záložku Parametry s možností definovat parametry, které mají typ dokladu Karta zboží a podtyp příslušnou sortimentní skupinu. V detailu Karty zboží se v režimu Nový nebo Kopie po dotažení sortimentní skupiny zobrazuje dotaz, zda dotáhnout také parametry. V režimu Editace Karty zboží je možné parametry ze sortimentní skupiny dotáhnout pomocí nového tlačítka Převzít parametry ze sortimentní skupiny. V případě změny sortimentní skupiny se při ukládání smažou hodnoty parametrů pro původní sortimentní skupinu, která již není v kartě zboží vyplněna.

Zakázky

 • Nové parametry uživatele pro Výrobní a servisní zakázky: "Automaticky doplňovat datum zadání" - při povolení se automaticky nastaví datum zadání na datum pořízení. "Nadřazená akce povinná" (Ano/Ne/Dotaz).

Mzdy

 • Nové parametry výpočtu pro rok 2018. Poznámka: uzávěrku mzdového období 2017/12 je nutné spustit na této aktualizaci programu se zavedenými parametry pro rok 2018!
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky od 1.11.2017.

Katalogy

 • Katalog firem - CreditcheckList - doplněno nové tlačítko, pomocí kterého se provede spojení s placenou webovou službou CreditCheckList - report s podrobnými informacemi o kredibilitě firem. Více informací na http://info.creditcheck.cz/display/MAN/CreditCheckList+web+CZ
 • Servisní funkce - Záměna kódu akce - nově umoženo sloučení kódu akce.

Parametry a servis

 • Parametry uživatele - EET - nový parametr "Při ukončení programu upozorňovat na neodeslané doklady do EET" s možností nastavení upozornění na neodeslané doklady uživatele nebo všechny doklady (všech uživatelů).
 • Parametry formulářů - rozšířeno o možnost nastavení v Režimu editace: Vše (platí pro všechny typy Nový, Kopie, Editace, Náhled) nebo Nový, Kopie, Editace, Náhled.
 • Parametry uživatele - nová záložka E-mailing - doplněny parametry pro zabezpečené spojení se SMTP serverem. Současně doplněna i možnost nastavení Předmětu a textu e-mailingové zprávy u FV, FD, ZLV, ZLD, OP, OZ, Prodejek, Zakázek, Objednávek, Mezd, PZ, Urgencí a AODV. Předmět a text e-mailu se nyní skládá z nastavení parametrů klienta + nastavení z parametrů uživatele.
 • E-mailing - rozšíření e-mailingu o možnost zaslání jako skrytou kopii.