Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11565 - 11604)

26.1.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11604)

Aktualizace obsahuje novou legislativu pro zpracování mezd od 1.1.2018!

Prodej

 • Faktury vydané - nové tiskové sestavy FaktVy/211 - Dodací list včetně částek v angličtině a FaktVy/212 - Dodací list bez částek v angličtině.
 • Zálohové listy vydané - propojeno s automatickým pořízením výdejky zboží. Do řad ZLV doplněna možnost vyplnění řady VZ a kódů výdeje.

 Sklady

 • Pohyby zboží - browser a tiskové sestavy - do filtru doplněna nová položka Příjemce.
 • Pohyby zboží - Pořízení výdejky - vytvořena nová funkce Výdejka k zálohovému listu.
 • SPC=Půjčovna: Karta zboží - rozšířena záložka Dispozice-Půjčovna - od zadaného data se zobrazuje 10 řádek (vždy datum o den výše). Upraveno posuzování půjčeného zboží, které je: 1) k dnešnímu dni nevrácené 5 a více dní, ačkoliv mělo být vráceno, 2) k zadanému datu nevrácené (může a nemusí mít příznak Půjčeno), ale jeho termín půjčení od a do je v rozmezí zadaného datumu.

 Mzdy

 • Zaměstnanci - Dávky NP - zaveden nový typ dávky Otcovská poprodní péče, platná od 1.2.2018.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2018: MzKz18/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz18/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz18/013-Prohlášení k dani, MzKz18/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (použije se poprvé až pro roční zúčtování za 2018), MzKz18/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz18/018 - Oznámení plátce daně, MzKz18/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz18/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzNemoc18/001-Příloha k žádosti (NEMPRI16), MZNemoc18/002-Příloha k žádosti (NEMPRI15), MzNemoc18/003-Příloha k žádosti od 1.2.2018 (NEMPRI17).
 • Výpočty - Výpočet mezd - od 1.1.2018 upraven výpočet srážkové daně příjmů do 2.500 Kč v případech, kdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani.
 • Výpočty - Výpočet mezd - záložka Dávky NP - rozšířeno o nový typ dávky Otcovská poprodní péče (platné od 1.2.2018).
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ18/001-Přehled o výši pojistného.
 • Tiskové sestavy - Přehled dávek nemocenského pojištění - rozšířeno o tisk nové dávky Otcovská poporodní péče.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tisková sestava MzRVD17/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD17/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD17/002 - Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD17/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD17/002-Příloha č.1, MZVD17/003-Příloha č.3, MZVD17/004-Příloha č.4.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - záložka Daň - zaveden nový parametr pro srážkovou daň: Základ do 2.500 Kč.

 Katalogy

 • Katalog firem - v případě, že se nevyplní položka DIČ, tak se automaticky odškrtne položka Plátce DPH.