Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11605 - 11672)

28.3.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11672)

Aktualizace obsahuje nový modul GDPR, sloužící pro evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů. Aktualizace je současně povinná pro uživatele modulu Mzdy a pro zpracování mezd za období 2018/03 z důvodu aktualizace státních svátků pro rok 2018!

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Saldo ke dni - nová tisková sestava SALDOPor/008 - Saldo bez prvotní evidence - optimalizace pro Excel.

Prodej

 • FV, ZLV, Prodejky, OP - formulář dokladu - záložka Řádky - řádek typu "text" rozšířen na víceřádkový text.
 • Katalogy - Kódy prodeje - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Nákup

 • Katalogy - Kódy nákupu - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Sklady

 • Sortimentní skupiny - záložka Parametry rozdělena na dvě záložky Parametry definice a Parametry hodnoty. Parametry definice slouží pro propojení použití nebo nepoužití parametrů karet zboží se sortimentní skupinou. V hodnotách se zobrazují pouze parametry, které boudou v definicích zaškrtnuté jako "Použít". Při odškrtnutí parametru na záložce Parametry definice je uživatel upozorněn, že při uložení se smaže hodnota parametru jak z karet zboží, tak ze sortimentní skupiny.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - nový systém vazby na parametry dokladů - pokud na kartě zboží není definována žádná sortimentní skupina, tak se nově dotahují všechny parametry pro karty zboží.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží typu Kusovník - záložka Kusovník - do detailu definice Komponent doplněna nová položka Pořadí.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - Přlohy - Specifikace - uživatelsky zjednodušeno a zpříjemněno zadávání nové přílohy.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - eShop - Kategorie - doplněno nové tlačítko pro možnost rozkopírování katergorií podle prefixu kódu pro varianty.
 • Skladová příprava - na ikonu pro editaci Dodacích a platebních podmínek umožněno editovat také položku Kód pohybu.
 • Pohyby zboží - Související doklady - rozšíření o Skladovou přípravu výdeje (u VZ) a Skladové přípravy příjmu (u PZ).
 • Skladová příprava - Související doklady - rozšířeno o Výdejky zboží (u SPV) a o Příjemky zboží (u SPP).

Objednávky

 • Plnění objednávky příjemkou zboží - upravena logika v dotahování skladu. V hlavičce příjemky zboží se prvotně nastaví sklad z objednávky. Pokud v objednávce není vyplněn, pak se nastavuje z parametru uživatele Nabízení sklad, pokud není vyplněn, tak z parametru klienta Nabízení sklad.
 • Objednávka - pořízení nové objednávky či funkce Zakázky - Objednávka k zakázce - vytvořen nový parametr klienta Rozpad kusovníku. Na dotaz je možné nechat kartu kusovníku rozpadnout na jednotlivé komponenty.
 • Objednávky - Řádky - doplněno nové tlačítko pro možnost importu řádek z CSV (ve stejné struktuře jako import v Zakázkách) včetně importu karet variant.

Zakázky

 • Zakázky - Řádky - tlačítko pro import řádků z CSV - rozšířeno o možnost importu karet variant.

Mzdy

 • Katalog státních svátků - aktualizace pro rok 2018! Bez spuštění této aktualizace nezpracovávejte mzdy za období 2018/03 z důvodu chybějících svátků v pracovním kalendáři!
 • Uzávěrka měsíce - program nově kontroluje, zda mají všichni zaměstnanci ve stavu vyplněné rodné číslo. Pokud vyplněné není, není možné uzávěrku spustit a tím pádem je nutné nejprve rodné číslo doplnit do karty zaměstnance. V případě, že rodné číslo neznáte, doporučujeme zde zadat datum narození (např. ve formátu RRMMDD). V případě, že neznáte ani datum narození, pak je vhodné do této položky vyplnit kód zaměstnance.
 • Katalog zaměstnanců - do browseru doplněny sloupce ze záložky Personální údaje: Zaměstnání, Profese, Platová třída.
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - Potvrzení o zaměstnání - doplněny údaje o délce pracovněprávního vztahu a tabulka Zákonných srážek ze mzdy.
 • Výpočty - Platby - Úprava tvorby bankovního příkazu. Po výběru bankovního účtu se uplatní příznak z definice bankovního účtu Splatnost pouze v pracovní dny.
 • Katalog zaměstnání - doplněn příznak Aktivní.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence souhlasů. Nový katalog Druhy souhlasů - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Nový browser Evidence souhlasů - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy.
 • Katalog frází - text rozšířen z jednoho řádku na víceřádkový.
 • Katalog pracovníků - doplněn příznak Aktivní.
 • Katalog statusů firem - doplněna nová položka barva.

Parametry

 • Parametry klienta - Ostatní - EET - nový parametr Neodesílat platby platební kartou (od 1.3.2018 již není povinností odesílat platby platební kartou). Parametr platí pro způsoby úhrady: platební kartou a PayPal.
 • Parametry klienta - Akce, Výroba a servis - nové parametry pro 4 různé stavy a obarvení browseru výrobních a servisních zakázek (sloupec Kód).