Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11673 - 11730)

5.6.2018: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11730)

Aktualizace obsahuje zejména nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů a novou dávku nemocenského pojištění "dlouhodobé ošetřovné" v oblasti Mzdy, platnou od od 1.6.2018.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - ve filtru před tiskem jsou v položkách Výchozí sestava Typ sestavy barevně (modrou barvou) podbarveny sestavy, které jsou v parametrech klienta - Účetnictví nastaveny a které dle zařazení do kategorie, účetní jednotka používá.
 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - pro vzory roku 2016 vytvořeny varianty tisku v němčině a angličtině.

Sklady

 • Katalogy - Sortimentní skupiny - doplněny nové položky Značka (pro e-shop) a Počet desetinných míst pro CJ (údaj se dotahuje z parametrů klienta). Po vyplnění sortimentní skupiny v kartě zboží se tyto položky uplatní a dotáhnou do karty zboží.

Majetek

 • Tiskové sestavy - Výpisy majetku - tisková sestava MajPrehled/003 - doplněny sloupce Datum zařazení, Datum vyřazení, Vyřazeno v ZC účetní, Vyřazeno v ZC daňové.
 • Tiskové sestavy - Výpisy odpisů - tisková sestava MajOdpis/001 - doplněna položka Zařazeno (datum zařazení).

Daně

 • DPH - Daňové přiznání, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení - volba Třídit dle rozšířena o další možnosti (Kód, Rok+číslo+pořadí, Druh, Datum od, Datum do).

Mzdy

 • Nová dávka nemocenského pojištění od 1.6.2018 Dlouhodobé ošetřovné - doplněno v záložce Dávky NP (na kartě zaměstnance a ve výpočtu mzdy), vytvořena nová tisková sestava MzNemoc18/004 - Příloha k žádosti o dávku od 1.6.2018 a export ve formátu XML (NEMPRI18 od 1.6.2018).
 • Řešení tzv. sick days (zdravotní volno s náhradou mzdy). Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová záložka Sick days pro evidenci výměry, nároku, čerpání a zůstatku dnů, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako zdravotní volno s náhradou mzdy. Zůstatek dnů se do dalšího kalendářního roku nepřevádí. Program hlídá, aby nedošlo k přečerpání nároku dnů v rámci kalendářního roku. Zavedena nová platová složka #SICKDAYS s novou definicí položky Náhrada = sick days.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - do předfiltru doplněna možnost pro tisk položky Údaj o druhu konaných prací - buď z položky Zaměstnání nebo z Profese.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů). Katalog Definice zpracování osobních údajů (původně Definice souhlasů) - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Browser Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů) - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy. Nové tiskové sestavy: GDPREvid/001 - Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, GDPREvid/002 - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nová funkce pro Hromadné vložení do evidence zpracování osobních údajů (lze ji vyvolat z browseru Definice zpracování osobních údajů) - podle aktuálního druhu souhlasu se předvyplní formulář, ve kterém se vybere hromadné vložení pro firmy, kontakty, zaměstnance či pracovníky.

 Parametry

 • SPC=Docházkové systémy: nový parametr klienta - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance). Pokud nebude při ukládání nově vytvořené karty zaměstnance vyplněna položka Osobní číslo pro docházkové systémy, tak se do této položky zkopíruje kód zaměstnance. Současně vytvořena opravná procedura Parametry a servis - Opravné procedury - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance) - tato procedura natvrdo ve všech kartách a obdobích zkopíruje kód do osobního čísla zaměstnance.
 • SCP=Korekce SC - vytvořen nový parametr klienta - Sklady - Zákaz zaúčtování pohybů zboží bez korekce - pokud bude parametr nastaven, tak není dovoleno pohyb zboží zaúčtovat.