Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11868 - 11923)

18.1.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11923)

Aktualizace obsahuje nové parametry pro výpočet mezd a tiskové sestavy pro rok 2019! Před zpracováním mezd za 2019/01 je nutné provést vrácení uzávěrky pro období 2018/12. Uzávěrku 2018/12 je nutné spustit na aktualizaci SlimOffice 5.1 (11923) z důvodu nových hranic parametrů pro průměry náhrady ztráty na výdělku pro rok 2019!

 Prodej

 • Nový systém vyskladnění dokladů (FV, Prodejek) a návazných funkcí pro umožnění částečného vyskladnění dokladu (tvorba VZ). Do dokladu je nově přidán příznak Vyskladněno, který určuje, zda je celý doklad vyskladněn. Naproti tomu příznak Vyskladnit má stejnou funkci jako doposud a určuje také, zda byl doklad vyskladněn (částečně nebo kompletně) a hlavně pokud je tento příznak zaškrtnut, tak se doklad při ukládání vyskladní - nově i v případě editace dokladu. Příznak Vyskladněno i příznak Vyskladnit je možno editovat na zaškrtnutý nový parametr uživatele a v kombinaci s parametrem pro povolení editace vyskladněných dokladů bude možno doklad dovyskladnit při editaci - stačí, aby doklad neměl příznak Vyskladněno, byl zaškrtnutý příznak Vyskladnit a tento příznak byl přes parametr povolený editovat. Pro částečné vyskladnění dokladů jsou do řádků dokladů přidány nové položky Dosud vyskladněno a Zbývá vyskladnit. Nově se doklady vyskladňují a kontrolují nikoliv na množství, ale na položku Zbývá vyskladnit. Do řádků přidán příznak V - znamená, že řádek byl vyskladněn bez ohledu na Zbývá vyskladnit. Řádek se zaškrtnutým příznakem V se nikdy nebude vyskladňovat. Blokace množství v dokladech je nově napojena na položku Zbývá vyskladnit
 • Rozšíření funkcí Pořízení faktury k Výdejce zboží a Pořízení Prodejky k Výdejce zboží - nově se při editaci dokladu (FV, Prodejky) doplněné řádky vyskladní (pokud je nastaven příznak Vyskladnit).
 • Napojení funkcí Výdejka k faktuře, Výdejka k prodejce a Výdejka k ZLV na nový systém vyskladnění. Nově se nabízí doklady k vyskladnění do té doby, než je doklad kompletně vyskladněn.
 • SPC=Přepravní služby - nový modul Česká pošta. Vytvořeny parametry klienta (číselná řada, typ podavatele, cesta k uložení datové souboru, atd.) a parametry uživatele (editace přepravy, tisk hned po pořízení). Katalogy - Česká pošta: vytvořeny nové katalogy pro číselníky druhů zásilek České pošty a služeb České pošty - využívá se při vytváření zásilek k dokladu. Napojeno na faktury vydané - záložka Přepravní služby a v případě evidence více balíků (parametr klienta) i na ikonu v browseru dokladů, kde se generují zásilky. Vytvořena soupiska České pošty s možností generování datového souboru typu M (dle struktury od České pošty, kódování Latin2). Tisková sestava štítků včetně čárových kódů - pro jednu zásilku i pro více zásilek při aktivním parametru klienta Evidovat více zásilek.

Sklady

 • Napojení funkcí Skladová příprava výdeje k faktuře, Skladová příprava výdeje k prodejce na nový systém vyskladnění - nově se nabízejí doklady k vyskladnění do té doby, než je doklad kompletně vyskladněn.
 • Doplnění položky Dluh po splatnosti ve dnech max. do výdejky zboží, skladové přípravy, meziskladového převodu a průběžky (funkce obdobná jako v dokladech a zakázkách).

Zakázky

 • SPC=Půjčovna - úprava funkcí Vytvoření FV / Prodejky pro vrácení zálohy. Funkce přejmenovány na Vytvoření FV / Prodejky s vrácením zálohy. Do dokladu se natáhnou mínusové částky jako doposud u zboží s příznakem půjčovna na 0 nebo pokud je vyplněn příslušný parametr klienta, tak zboží v něm vyplněné. Nově se dotáhne i všechno ostatní zboží, to má částky stejné, jako je to na zakázce.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - zavedeny nové parametry pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2019: MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), MzKz/003 - Hromadné oznámení zaměstnavatele, MzKz19/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz19/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz19/012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz19/013-Prohlášení k dani, MzKz19/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (použije se poprvé pro roční zúčtování za 2018), MzKz19/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz19/018 - Oznámení plátce daně, MzKz19/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz19/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzNemoc19/001-Příloha k žádosti (NEMPRI18).
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ19/001-Přehled o výši pojistného.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přihláška a odhláška z registru zaměstnavatelů: nové tiskové sestavy MzPORZ/001 - Přihláška do registru zaměstnavatelů, MzPORZ/002 - Odhláška z registru zaměstnavatelů.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tabuka výpočtu a tisková sestava MzRVD18/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD18/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD18/002 - Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD18/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD18/002-Příloha č.1, MZVD18/003-Příloha č.3, MZVD18/004-Příloha č.4.
 • SPC=Veřejné služby a správa: vytvořeny nové platové tabulky, platné od 1.1.2019.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - záložka Statistika - Obor vzdělání (OBORVZD). Pro vyplnění položky je možné využít aplikaci ISPV: https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx. Na základě vyplněných údajů se vygeneruje kód, který je pak možné zkopírovat do položky Obor vzdělání na kartu zaměstnance. Upraveno zpracování statistiky ISPV.
 • SPC=Mzdy-Střediska - nová funkce pro evidenci odpracované doby po střediscích (obdoba evidence odpracované doby po akcích). Formulář výpočtu mzdy rozšířen o sloupec středisko pro možnost rozepsání jedné platové složky na více středisek. Výpočet mzdy rozšířen o novou záložku Výpočet - Střediska. Napojeno na funkce Měsíční součty a zaúčtování.

Katalogy

 • Katalog firem - doplněna záložka Přílohy s možností vložit jakýkoli typ přílohy (obdobně jako v ostatních dokladech a formulářích).

 Parametry

 • Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - EDI - nový parametr Exportovat SKP místo kódu zboží - v exportech zakázek nebo dokladů se implicitně exportuje kód zboží nebo na tento nastavený parametr pak SKP.