Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12234 - 12266)

29.1.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12266)

Mzdy

  • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2020: MzKz20/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz20/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz20/012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz20/013-Prohlášení k dani, MzKz20/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz20/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz20/018 - Oznámení plátce daně, MzKz20/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz20/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
  • SPC=VREP: Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - napojení sestav MzKz/002-Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a MzKz/004-ELDP na podání přes kanál VREP.
  • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ20/001-Přehled o výši pojistného.
  • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - tabuka výpočtu a tisková sestava MzRVD19/001-Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
  • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD19/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD19/002-Příloha.
  • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD19/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD19/002-Příloha č.1, MZVD19/003-Příloha č.3, MZVD19/004-Příloha č.4.
  • SPC=VREP: Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti nebo Karta zaměstnance - Dávky NP - Import dočasné pracovní neschopnosti - ve funkci upraven datum do na aktuální datum do.
  • SPC=VREP: Ostatní - Podání ČSSZ VREP - doplnění podbarvení sloupce Stav: červená = chyba, zelená = uzavřeno, oranžová = podáno s doručenkou nebo zpracovává se, šedá = jiný stav, žlutá = zpracováno. Při otevírání browseru se spouští automatická funkce pro případy, kdy existují nevybraná nebo neuzavřená podání (pokus o uzavření s chybou), tak se zobrazí dotaz a po potvrzení se automaticky zpracuje s výslednou rekapitulací zpracování. Do detailu dále doplněn nový příznak Vyloučit ze zpracování - při zaškrtnutém příznaku se pak automatická funkce na tyto podání nespouští.
  • Ostatní - Parametry výpočtu - aktualizované hodnoty parametrů pro srážky pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
  • SPC=Veřejné služby a správa: vytvořeny nové platové tabulky, platné od 1.1.2020.