Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12267 - 12282)

14.2.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12282)

Účetnictví

  • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - CSÚIS pro příspěvkové organizace - úprava struktury v exportu Příloh do XML souboru (Garance Poskytnuté a Projekty Partnerství).

Prodej

  • Vyúčtování zálohového listu vydaného je nově možné provádět Prodejkou a Ostatní pohledávkou. 
  • Prodejky - tisková sestava Prod/001 - doplněna věta Registrace dodavatele.

Nákup

  • Vyúčtování zálohového listu došlého je nově možné provádět Ostatním závazkem.

Mzdy

  • SPC=VREP: Karta zaměstnance - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc/20001 - Příloha k žádosti - úprava NEMPRI20 a odeslání prostřednictvím kanálu VREP (v důsledku aktualizace datové věty ze dne 6.2.2020 ze strany ČSSZ).
  • SPC=VREP: Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti nebo Karta zaměstnance - Dávky NP - Import dočasné pracovní neschopnosti - funkce upravena pro případy více druhů pracovních poměrů pro jedno rodné číslo.