Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12283 - 12340)

30.4.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12340)

Aktualizaci je nutné spustit před zpracováním mezd za období 2020/04 z důvodu změny parametrů pro výpočet srážek!

Prodej

 • SPC=Sety: Při pořizování dokladů se v případě použití setové karty zobrazí formulář, kde je možné pomocí checkboxu vybrat jedno konkrétní zboží z případné skupiny setů, která je u setu definována.
 • SPC=Přepravní služby: Geis. Implementace více balíků (obdobně jako pro PPL a Českou poštu). Vytvořen nový parametr klienta - Geis - Evidence více balíků u jedné FV. Z browseru dokladů je pak možné vyvolat možnost zadání počtu balíků. Z dokladu upraven tisk více štítků dle počtu balíků. Upraveny tiskové sestavy štítků Geis ve vazbu na novou dokumentaci. Upravena tisková sestava KnihaDokG001 - Soupiska Geis - nově se netisknou EAN u hromadných zásilek - tedy s více balíky, které dosud nemají vyplněný počet balíků (tedy nejsou dosud připravené k odeslání). Vytvořena nová sestava sestava KnihaDokGL002 - Kontrola potvrzení o převzetí zásilek k přepravě, která vypíše všechny zásilky, kde jsou zeleně podbarvené ty správné přidělené a červeně podbarvené ty dosud nepřidělené.
 • SPC=Přepravní služby: Česká pošta - tvorba a úprava tiskových sestav štítků na Zebra tiskárnu.
 • SPC=Přepravní služby: Filtr pro browser dokladů a filtr pro Tiskové sestavy - Kniha dokladů - doplněna nová položka Přeprava (neudáno/PPL/Geis/Česká pošta).
 • Nový parametr klienta - Prodej: Při vyúčtování zálohy použít kurz zálohy. Při zaúčtování dokladu v cizí měně, který obsahuje vyúčtování zálohového listu v cizí měně se částky u vyúčtování zálohy přepočítají kurzem ze zálohového listu.

Nákup

 • Nový parametr klienta - Nákup: Při vyúčtování zálohy použít kurz zálohy. Při zaúčtování dokladu v cizí měně, který obsahuje vyúčtování zálohového listu v cizí měně se částky u vyúčtování zálohy přepočítají kurzem ze zálohového listu.

Banka

 • Bankovní příkazy - vytvořen nový parametr klienta - Banka - Při tvorbě BP dotahovat z dokladu (prázdná volba/Předmět/Poznámka). Do detailu bankovního příkazu a do browseru doplněna nová položka Předmět/Poznámka. Při dotažení dokladu do BP se tato nová položka nastavuje dle parametru. Funkčnost napojená i na hromadnou funkci Hromadná příprava BP.

Sklady

 • SPC=Sety: Nová funkčnost pro evidenci setů (setových karet zboží), tj. možnost nadefinovat kombinace, kde je možné současně prodat jedno zboží společně s dalšími položkami, ale v různém provedení (např. barvě či velikosti apod.). Na setových kartách se nesledují pohyby a stavy, ty se sledují na kartách, ze kterých je set poskládán. Vytvořeny katalogy pro sety a skupiny setů včetně definice zboží ve skupině setu. Napojení do různých funkcí a procedur, např. oprava zisku a marže, korekce SC, záměny a sloučení kódu zboží, apod. Rozšířen filtr pro katalog zboží a služeb a Sortimentní skupiny - doplněn nový typ Set.
 • SPC=Přepravní služby: Geis - Skladová příprava výdeje - na záložku Dodací a platební podmínky doplněna nová položka Počet balíků. Tato položka je napojena na parametr kontroly po sejmutí EAN. Počet balíků se defaultně dotáhne podle počtu kartonů v kontrole skladové přípravy. Po vytvoření FV ze skladové přípravy se tento počet balíků dotáhne (skrytě) a použije se pro tisk počtu štítků.
 • SPC=Přepravní služby: PPL - do sestavy soupisky PPL a do tisku štítků PPL se dotahuje částka vždy v příslušné měně dokladu (dosud se dotahovala v měně domácí, tedy v Kč). Současně zprovozněna varianta pro způsoby úhrady = platební kartou. Doplněno pro řadu EAN, které byly dosud definované pro převodní příkaz.
 • SPC=Přepravní služby: Česká pošta - rozšíření o další funkce: automatické přidělení EAN České pošty pro funkce Doklad k přípravě a Plnění zakázky skladovou přípravou.
 • Katalog zboží a služeb - pořízení či editace karty zboží. Na nezaškrtnutý parametr Plátce DPH se neprovádí kontrola na vyplněné kódy plnění DPH. Kontroluje se pouze vyplnění kódu prodeje.

 Zakázky

 • SPC=Sety: Při pořizování zakázek se v případě použití setové karty zobrazí formulář, kde je možné pomocí checkboxu vybrat jedno konkrétní zboží z případné skupiny setů, která je u setu definována.
 • Výrobní zakázky - upravena funkce pro odvádění výroby (odvedení servisní zakázky). Jako datum odevzdání se do výrobní zakázky vloží aktuální datum.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - vytvořeny nové parametry pro období od 1.4. do 30.6.2020 a od 1.7. do 31.12.2020 v důsledku aktualizace částek pro výpočet srážek. Pro období od 1.4. do 30.6.2020 se mění: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 6.908 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 1.727 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.724 Kč. Pro období od 1.7. do 31.12.2020 jsou nastaveny tyto hodnoty: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 7.771,50 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 2.590,50 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.724 Kč.
 • Parametry a servis - Parametry - Nastavení klienta - Mzdy - nový parametr Doplatek ZP do min. mzdy. V případě zaškrtnutého parametur se při pořízení nové karty zaměstnance tento parametr automaticky nastavuje.
 • Tiskové sestavy - Podklady pro oznámení o povinném podílu osob se zdravotním postižením - sestava rozpracována a upravena po jednotlivých délkách pracovních úvazků.
 • Ostatní - Podání ČSSZ - VREP - doplněna možnost třídění podle slouce Časová značka VREP.
 • Aktualizovány certifikáty ČSSZ pro podání VREP.

Obecné

 •  SPC=Ukládání souborů/dokladů - možnost uložení souboru nebo dokladu na FTP server nebo do složky. Vytvořeny nové parametry klienta pro FTP spojení (server, uživatel, heslo, port, pasivní režim, složka), dále pro složku na disku pro uložení souboru a seznam sestav, které budou moci být vybrány. Po vytištění přislušné sestavy se při uzavření náhledu sestavy spustí vygenerování PDF souboru a odeslání na FTP server či uložení do složky.