Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12341 - 12401)

1.7.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12401)

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: napojení na novou webovou službu PPL (nahrazuje původní systém, platný do 30.6.2020). Rozšířeny parametry klienta - Ostatní - PPL. Nová funkcionalita při vytváření EANu PPL se při ukládání dokladu nebo při zadání počtu balíků program spojí s webovou službou PPL a z ní se získává potřebný routovací kód. V případě, že se změní např. adresa na dokladu, routovací kód se nově získá. Je proto nutné existující připojení k internetu na počítači, který vytváří doklady pro PPL. Pokude se routovací kód nepovede získat, nepůjde vygenerovat EANy. Vytvořeny sestavy štítků pro více balíkové zásilky i pro jednobalíkové. Vytvořeny sestavy soupisek - všechny zásilky (CZ a SK) a nově pak zahraniční balíky.
 • SPC=Přepravní společnosti: rozšíření napojení na Českou poštu o službu S.
 • SPC=Přepravní společnosti: Browser dokladů - doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: nový systém zasílání soupisek přepravních služeb. Doklady rozšířeny o novou položku Odesláno-přeprava na záložce Přeprava. Po úspěšném odeslání soupisek - u České pošty (po vytvoření datové věty M), u Geis (po úspěšném odeslání na FTP) a PPL (po potvrzení webové služby, že daný balík byl přijat - u odmítnutých se příznak nastavovat nebude), tak po tomto úspěšném odeslání se příslušné doklady označí novým příznakem Odesláno. Zároveň do všech sestav soupisek doplněno zaškrtávadlo Zahrnout do soupisky pouze neodeslané doklady.
 • SPC=Přepravní společnosti: Úprava tisku štítků přepravních společností (PPL, Geis, Česká pošta): v případě, že chybí některý z důležitých údajů (Název firmy, Ulice, Město, PSČ), tak se zobrazí upozornění.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace vyhledání dokladu podle EANu balíku přepravní služby u dokladů. Doplněna nová ikona (nebo klávesová zkratka F7), kde se nabídne položka pro načtení EANu balíku a pokud existuje EAN i doklad v browseru, tak kurzor skočí na příslušný doklad.
 • SPC=Přepravní společnosti: Vytvořen nový parametr klienta - Prodej - Výchozí přeprava pro doklady. Podle zvolené přepravy se tato implicitně nastavuje.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace možnosti zaslat e-mailingem odkaz na balík přepravní služby: Vytvořeny nové parametry klienta Geis, PPL i České pošty rozšířeny - položka link na balík (v tomto linku se řetězec #ZASILKA# nahradí číslem balíku). E-mailing rozšířen o nová klíčová slova #ZASILKAGEIS#, #ZASILKAPPL#, #ZASILKACESKAPOSTA# (možno napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru) - řetězec bude nahrazen příslušným číslem balíku přepravní služby. Při více balících bude nahrazen prvním EANem, což je vždy nosná zásilka. E-mailing dále rozšířen o klíčová slova #LINKZASILKAGEIS#, #LINKZASILKAPPL#, #LINKZASILKACESKAPOSTA# - možno opět napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru. Řetězec bude nahrazen příslušným linkem z parametrů klienta a v tomto linku pak bude řetězec #ZASILKA# nahrazen číslem balíku přepravní služby; opět při více balících bude nahrazen prvním EANem. Použito jak v odeslání jednotlivých dokladů, tak i v hromadném e-mailingu.
 • Nová funkce pro pořizování faktur vydaných - automatické pořizování úhrady: Nový parametr klienta Prodej -> Automatické pořízení úhrady FV při způsobu úhrady platební kartou. V případě nastaveného parametru se do nové FV (která má zbývá zaplatit nenulovou hodnotu a způsob úhrady = platební kartou) automaticky doplní úhrada.
 • Detail dokladu (FV, Prod, ZLV, OP) - Dodací a platební podmínky - Zaokrouhlování DPH - ve výběru je nyní jediná hodnota Nezaokrouhlovat. Ostatní volby již nejsou aktivní.
 • Detail dokladu - rozšířena funkce „Přepočet hodnoty sazby DPH řádků dokladu“ o možnost záměny položky kód prodeje (na řádcích i v rozpisu). Umožněno použití samostatně i najednou (tedy kód prodeje i kód plnění zvlášť nebo najednou).
 • SPC=EDI: úprava exportu FV do EDI - položky EDI ID a odběrné místo (EAN z karty firmy příjemce).

Pokladna

 • Úprava EET pro pokladní doklady - vytvořen nový parametr klienta - Ostatní - EET - Pokladna-při úhradě dokladu odesílat údaje z původního placeného dokladu. V detailu pokladního dokladu, na záložku EET doplněna nová volba Odeslat údaje z původního placeného dokladu - tato volba se automaticky zaškrtne po dotažení dokladu prodeje do řádek pokladního dokladu (pokud bude nový parametr klienta zaškrtnut). V případě nastaveného příznaku Odeslat údaje z původního placeného dokladu v pokladním dokladu se hlídá, aby pokladní doklad obsahoval pouze jeden řádek. Na EET se provádí odeslání údajů (částky základů, DPH a dalších) ze souvisejícího dokladu prodeje a to poměrnou částí částky v pokladním dokladu ku částce dokladu (z důvodu částečné úhrady). Celková částka se pak přebírá z pokladního dokladu.

Sklady

 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - do browseru doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - nová funkcionalita pro kontrolu balení na nové tlačítko a rychlou volbu Alt+E. Vyvolá se okno pro sejmutí EANu - číslo zakázky (nebo možné ruční zadání). Snímání EAN kódu je možné provádět v Prefixu a to v případě, že je browser seřazen dle sloupce číslo zakázky.

Objednávky

 • Nová tisková sestava Objednavka/101 - Objednávka s cenami německy.

Zakázky

 • SPC=Přepravní společnosti: Browser zakázek - doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Úprava tisku štítků a soupisek pro PPL - napojení na nový systém dotahování telefonů z Účastníků v zakázce.
 • Detail zakázky - rozšířena funkce „Přepočet hodnoty sazby DPH řádků zakázky“ o možnost záměny položky kód prodeje. Umožněno použití samostatně i najednou (tedy kód prodeje i kód plnění zvlášť nebo najednou).
 • SPC=EDI: úprava exportu Zakázky do EDI - položky EDI ID a odběrné místo (EAN z karty firmy příjemce).

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ/001, platná od 1.7.2020 pro období od 2020/06 (řešení snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele v rámci programu MPSV ČR Antivirus C). Vytvořena nová datová věta PVPOJ20 pro export do XML a napojení na kanál VREP. V rámci programu Antivirus C je umožněno vybraným společnostem provést snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele a to za období 2020/06, 2020/07 a 2020/08). To se provádí pouze ručním vyplněním před samotným tiskem sestavy. Současně je potřeba ručně provést snížení vygenerované platby sociálního pojištění ve Výpočty - Platby. Rovněž zaúčtování nižší částky odvodu je potřeba provést samostatným účetním dokladem přímo v oblasti Účetnictví. Přehled o výši pojistného se od 1.7.2020 podává striktně elektronicky!
 • SPC=VREP: E-neschopenka - Import dočasné pracovní neschopnosti - při importu se nyní provádí kontrola na aktuálně zvolené mzdové období a import proběhne pouze do tohoto období.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc20001 - Příloha k žádosti o od 1.1.2020 - ošetřeny případné mezery v položce Číslo rozhodnutí při exportu do XML ve formátu NEMPRI20.
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/004 - ELDP. Napojení možnosti hromadného odeslání ELDP prostřednictvím kanálu VREP. Upraveno dialogové okno pro tisk a export. V jednom XML je povolen maximální počet záznamů 1500.
 • Výpočet mzdy - tisková sestava MzVm/002 - Výplatní lístek - před tiskem doplněna možnost tisku každého výplatního lístu na novou stránku.
 • Nový parametr klienta "Přehled o platbě pojistného pro ZP - počet zaměstnanců napočítávat podle kódu změny "P"". Na základě tohoto parametru se používá nový systém pro napočítávání počtu zaměstnanců v tiskových sestavách Přehled o platbě pojistného. Počet zaměstnanců se napočítává podle vyplněného kódu změny "P" na kartě zaměstnance. Pomocí této funkcionality je možné řešit mj. napočítávání zaměstnanců na DPP, kteří mají příjem do 10.000 Kč, neplatí zdravotní pojištění, ale jsou na ZP přihlášeni.
 • Katalogy - Platové složky - rozšíření detailu Platové složky pro druh = naturální a typ = základní položka: do položky Základ přidána nová volba Kč/den. Na volbu Kč/hod a Kč/den napojena položka Sazba. Vše napojeno na výpočet mezd.

Katalogy a CRM

 • CRM - Obecné informace - rozšíření o novou funkčnost pro použití hromadného e-mailingu. Vytvořen nový katalog typů obecných informaci (Katalogy - Typy - Typy obecných informací). Do browseru, filtru a předfiltru obecných informací doplněna položka Typ obecné informace. Detail obecné informace rozšířen o položku Skupina firem (možnost multiselectu z katalogu skupin firem). Katalog firem - E-mailing - rozšíření o nový typ Obecná informace, kde je defaultně nastaven e-mail firmy, na který je e-mailnig napojen. V případě, že je v obecné informaci vyplněna skupina/y firem, tak se provede odeslání na všechny e-maily z karet firem, patřících do přislušné skupiny.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení uživatele - nově zadanému uživateli je nyní automaticky přidělován klient, který je nastaven jako aktuálně zvolený.
 • Parametry - Nastavení klienta - Prodej - Zaokrouhlování DPH - výběr omezen pouze na variatnu Nezaokrouhlovat. Ostatní volby již nejsou aktivní.