Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13001 - 13050)

25.1.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13001 - 13050)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13050) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Sklady

  • Tiskové sestavy - Statistika Intrastat - úprava vykazování podle nových pravidel, platných od 1.1.2022. Úprava formuláře filtru, export do datového formátu ASC a CSV souboru, úprava tiskových sestav INTRASTAT001 - Výkaz pro Intrastat - vývoz zboží, INTRASTAT/002 - Výkaz pro Intrastat - dovoz zboží, INTRASTAT/003 - Podklady pro Intrastat - vývoz zboží, INTRASTAT/004 - Podklady pro Intrastat - dovoz zboží. Aktualizován číselník Dodacích podmínek pro Intrastat (Katalogy - Dodací podmínky). Aktualizován číselník Transakcí pro Intrastat (Katalogy - Transakce).

Zakázky

  • Plnění zakázek podle termínu splnění - rozšíření funkčnosti na parametr klienta - Zakázky - Plnění zakázek dle termínu splnění. Ve zobrazení děleného browseru (hlavičky + řádky) doplněny v části řádků nové sloupce Stav B (budoucí dispozice), Stav D (dispozice). V případě, že je Stav B nebo Stav D v záporné hodnotě, pak se takový řádek barevně podbarví (světle modrou barvou). V řádcích dále doplněno tlačítko pro zobrazení karty zboží a změnu termínu splnění zakázky.

Daně

  • Silniční daň - Přiznání k silniční dani - nová tisková sestava DPHSilDan/002 - Přiznání k silniční dani vzor č. 18. Dále upraven export do EPO2 (XML) - vytvořena nová datová věta, platná pro daňová přiznání od 1.1.2021.

Mzdy

  • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2022: MzKz22007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz22008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz22012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz22013 Prohlášení k dani (včetně použití pro hromadný tisk), MzKz22014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz22017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz22018 Oznámení plátce daně, MzKz22019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz22020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
  • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2022: MzNemoc22001 Příloha k žádosti o dávku NP, MzNemoc22002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (včetně aktualizace datové věty XML), MzNemoc22003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
  • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2022: MzOSSZ22001 - Přehled o výši pojistného, MzOSSZ22002 - Přehled o výši pojistného od 1.3.2021 (s karanténním příspěvkem).
  • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD21001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD21002 Příloha.
  • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD21001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD21002 Příloha č. 1, MZVD21003 Příloha č. 3, MZVD21004 Příloha č. 4.
  • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2021 a nová sestava MzRVD21001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
  • SPC=VREP: nová verze SlimVREP pro elektronickou komunikaci s OSSZ - obsahuje řešení různých technických problémů s certifikáty při podepisování a dešifrování dat.