Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13051 - 13129)

9.3.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13051 - 13129)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13129) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Sklady

 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - Prohlížení, opravy a tisk - funkce Odeslat fakturu - doplnění uživatelsky příjemnějších funkcí pro hladší průběh vytváření faktury vydané s údaji o přepravě. V případě vytvoření FV ke skladové přípravě se faktura zobrazí v náhledu a rovnou je zobrazena záložka Přeprava. V detailu Faktury vydané, záložka Přeprava - vytvořena jediná ikona pro zadání počtu balíků v případě hromadné zásilky (pro všechny druhy přepravy) a jediná ikona pro tisk štítků (pro všechny přepravy). Tlačítka pro tisk a počet balíků nyní reagují na změny v dokladu (např. pokud je zobrazen náhled dokladu se zadanou přepravou (např. GLS), kde ještě nebyl zadán počet balíků, tak nyní svítí pouze ikona pro počet balíků. Po zadání počtu balíků se ikona počtu balíků zhasne a rozsvítí se naopak ikona pro tisk. Po zvolení tisku se zásilka odešle na GLS, které vrátí PDF se štítkem. Počet balíků se nyní implicitně nastavuje na 1 ks.
 • Ostatní - Import - Karty zboží (CSV nebo XLSX soubor) - při importu karet zboží doplněna kontrola na duplicitní EAN2 (dosud se prováděla kontrola pouze na položku EAN). V případě duplicity se karta zboží nenaimportuje.

Banka

 • Bankovní příkazy - Prohlížení, opravy a tisk - kopie bankovního příkazu nově nekopíruje datum pořízení a dosazuje aktuální (dnešní) datum.

 Katalogy a CRM

 • Firmy - Katalog firem - opakované zprovoznění funkce CreditCheck, která přestala v minulých týdnech fungovat v důsledku bezpečnostních zásahů ze strany CreditCheck.
 • Firmy - Katalog firem - záložka Obchodní podmínky - nová položka Přijímat zboží v měně. V případě pořízení příjemky zboží, průběžky nebo skladové přípravy příjmu se po zadání firmy (Dodavatele) dotáhne příslušná měna.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - rozšíření o nové položky (pro účely podání ONZ2022): Druh zaměstnání (pracovněprávní vztah, služební poměr), Důvod ukončení (po zadání datumu propuštění možnost výběru z katalogu důvodů ukončení).
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání): vytvořena nová tisková sestava a nová datová věta ONZ2022 (export do XML a kanál VREP) s platností od 1.4.2022. Současná sestava MzKz/002 (platná od 31.3.2022) přemístěna pod označení MzKz22/021. 
 • SPC=VREP: doplněn nový šifrovací certifikát ČSSZ DIS.CSSZ.2023 (platný do 13.3.2025). Aktuální certifikát DIS.CSSZ.2022 (platný do 9.3.2022) je tímto certifikátem nahrazen.
 • Tiskové sestavy Rekapitulace mezd, Výpis z platových složek, Přehled dávek NP, Přehled průměrů - filtry pro sestavy rozšířeny o položky Akce a Zaměstnání.
 • Ostatní - Parametry výpočtu: pro období 1.1.-28.2.2022 a 1.3.-31.12.2022 zvýšeny nezabavitelné částky pro srážky. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 8.846,25 Kč, základní částka na vyživovanou osobu = 2.948,75 Kč, bez omezení srážet nad = 23.590,- Kč.

 Parametry a servis

 •  SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - GLS - vytvořen nový parametr Typ tisku. Současně napojeny tisky štítků a sestav pro GLS.