Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13130 - 13188)

25.4.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13130 - 13188)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13188) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - export do XML pro EPO podání - úprava nových elementů pro elektronické podání DPPO za rok 2021.
 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Pomocný analytický přehled - úprava výkazů dle balíčku č. 50 (zrušení výkazu XVII a IX, úpravy řádků a sloupců) s platností od 1.1.2022. Úprava exportu XML a tiskových sestav.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - v tiskových sestavách FaktVy/001 a FaktVy/011 napojen tisk na 2 snížené sazby DPH. Pro správný tisk je potřeba mít správně definované parametry klienta - Prodej - Kódy prodeje DPH (např. #DPH2, #DPH1, #DPH3). Další sestavy budou napojovány průběžně.
 • SPC=Přepravní společnosti - Česká pošta: vytvořen nový parametr klienta PSČ podací pošty. Na štítcích se nyní tiskne údaj o podací poště, kam se dosud tisklo PSČ z klienta (což je i PSČ u odesílatele). Nově pokud bude vyplněn parametr klienta pro PSČ podací pošty, tak se bude tisknout tento údaj u PSČ podací pošty, ovšem PSČ u odesílatele zůstane stále napojeno na parametry klienta. Upraveny všechny standardní sestavy štítků pro Českou poštu CPOST/001, 002 a 003 a CPOSTB/001, 002 a 003 (pro více balíků).

Banka

 • Katalogy - Bankovní účty - v detailu bankovního účtu doplněn kód firmy (výběr z katalogu firem). Při zaúčtování bankovního výpisu se kód firmy dotahuje do účetního dokladu, do řádku s účtem vyplněným v řadě BV (např. 221).
 • Bankovní příkazy - Export BP do ABO - nový formát pro export zahraničních plateb Česká spořitelna - Multicash (*.CFA).

Zakázky

 • Zakázky - Plnění zakázky - Hromadné plnění zakázky skladovou přípravou. Zaveden nový parametr klienta - Zakázky - Neprovádět plnění zakázky SPV při hromadném plnění, když nelze splnit celou zakázku. Pokud bude tento parametr nastaven, tak se nesplní zakázka, u které by došlo ve skladové přípravě výdeje k úpravě množství z důvodu nedostatku na skladě. Zakázky, které budou moci být při hromadném plnění splněné, tak se touto funkcí vytvoří. Při nemožnosti plnění celé zakázky se objeví sice dialogové okno s výpisem rozdílů množství, v dialogovém okně ale bude uvedeno nikoliv, že došlo k úpravě množství, ale že zakázka nemůže být splněna celá s uvedením řádek s rozdíly. Následně se skladová příprava zavře, aniž by došlo k plnění a bude se dále plnit další zakázka v řadě označených.
 • Zakázky - Plnění zakázky dle termínu splnění - rozšíření funkčnosti. V browseru zakázek ke splnění existují tzv. bílé nebo modré řádky, což značí, že stav B (budoucí dispozice) nebo D (dispozice) není kladný. Při plnění se spustí kontrola, zda neexistuje modrý řádek, který zároveň nesmí být splněn kvůli dalším zakázkám (Upozornění: některé modré řádky kontrola pustí, pokud nenajde blokující zakázku). Nově kontrola pracuje tak, že se projedou řádky zakázky a pokud se nalezne alespoň jeden nevyhovující modrý řádek, tak se zároveň nasčítají modré nebo bílé řádky, které kontrolou projdou, zároveň ale mají zbývá splnit větší než nula. Pokud budou takové řádky, nově se sice zobrazí hlášení o modrém nevyhovujícím řádku, zároveň ale se nabídne ANO - NE pro pokračování. Pokud se dá pokračovat, tak se funkce pustí dále a do dokladu nebo skladové přípravy se natáhnou pouze řádky, které prošly kontrolou.
 • SPC=Emailing: změna pořadí při dotahování e-mailu. Jako první se dotahuje e-mail z karty firmy ze záložky e-mailing (pro danou oblast - např. pro Zakázky). Pokud tento e-mail není vyplněn, pak se dotahuje e-mail ze záložky Účastníci (v detailu Zakázky). Pokud není vyplněn, tak pak e-mail z karty firmy ze záložky Obecné.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - browser karet majetku rozšířen o sloupce: Skupina, Typ účetního odpisu, Typ daňového odpisu, Odpisová skupina, Odpovědná osoba (popis), Datum pořízení, Datum zařazení, Datum posledního technického zhodnocení, Datum vyřazení, Pořizovací cena vč. přecenění, Technické zhodnocení, Zvýšená vstupní cena účetní, Zvýšená vstupní cena daňová, Oprávky, Celková daňové odpisy, Vyřazení v účetní ZC, Účetní zůstatková cena, Vyřazení v daňové ZC, Daňová zůstatková cena.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání): úpravy oddílu 9. Informace pro podporu v nezaměstnanosti v nové datové větě ONZ2022 (export do XML a kanál VREP). platné od 1.4.2022. 
 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.4.2022 opět dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Parametry pro období od 1.3. do 31.12.2022 rozděleny na 2 období (1.3.-31.3.2022 a 1.4.-31.12.2022). Pro období 1.4.-31.12.2022 upraveny částky: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 9.138,75 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 3.046,25 Kč, Bez omezení srážet nad = 24.370,- Kč.

 Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - Parametry - Slevy - rozšíření parametru Sleva za množství o možnost výběru Jen firmám z 1.-8. cenové kategorie.
 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - GLS. Nový parametr Typ tisku - možnost nastavení defaultního typu tisku pro doklady a sestavy (A4 2x2 (dosavadní a defaultní, 4 štítky na A4 v matici 2x2), A4 4x1 (4 štítky na A4 pod sebou), Connect (tisk jednoho štítku určitých rozměrů pro službu GLS Connect) a Thermo (tisk jednoho štítku určitých rozměrů pro termotiskárny pro jeden štítek)). Na tento parametr napojeny tiskové sestavy štítků GLS a sestava KnihaDoGLS001 - Doklady-zásilky k odeslání.