Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13189 - 13294)

1.7.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13189 - 13294)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13294) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - v případě nastavení položky Zaokrouhlit = ne se v sestavách tiskne text "bez zaokrouhlení v Kč".
 • SPC=Neziskové organizace: Tiskové sestavy - Neziskové organizace - předfiltr pro sestavy normalizovaných výkazů Rozvah a Výsledovek rozšířen o údaje: Datum sestavení závěrky, Právní forma a Předmět podnikání. Vše je pak napojeno do aktuálně platných tiskových sestav.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - tisková sestava FaktVy/009 rozšířena o možnost tisku QR kódu pro platbu a doplněn tisk recyklačních příspěvků. Tisková sestava FaktVy/004 - Faktura vydaná - neplátci DPH - odstraněna položka Datum uskutečnění zdanitelného plnění (pro neplátce DPH nemá opodstatnění).
 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - ve zbylých tiskových sestavách faktur vydaných (dosud bylo jen ve FaktVy/001 a FaktVy/011) napojen tisk na 2 snížené sazby DPH. Pro správný tisk je potřeba mít správně definované parametry klienta - Prodej - Kódy prodeje DPH (např. #DPH2, #DPH1, #DPH3).
 • SPC=Přepravní společnosti: Česká pošta - nový systém napojení pomocí webového nAPI České pošty. Dosavadní systém předávání datových vět ukončil platnost k 30.6.2022. Nový systém pomocí nAPI České pošty umožňuje zaslání zásilky, vytisknutí štítku, samostatné vytisknutí štítku a testovací funkci. Vše je integrováno do SlimOffice. Zavedeny nové parametry klienta - Česká pošta. V detailu dokladu, v záložce Přeprava doplněna řada nových údajů. Tisková sestava KnihaDokCP - Soupiska Česká pošta napojena na nový systém. Nový systém České pošty je velmi variabilní co do počtu poskytovaných služeb, tak do počtu typů štítků a z tohoto důvodu je odeslání zásilky velice citlivé na správné vyplnění údajů.
 • Faktury vydané - tiskové sestavy FaktVy/xxx - napojení standardních sestav faktur vydaných, dodacích listů a dobropisů na parametry pro sestavy (Parametry a servis - Parametry - Nastavení oprávnění pro sestavy). Pro tiskové sestavy FaktVy je možné ve sloupci Hodnota vybrat (kromě nastavení oprávnění k této sestavě) nastavení tisku razítka a podpisu v sestavě. Razítko a podpis se přebírají z nastavení parametrů uživatele (Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Razítko a podpis).
 • SPC=Maloobchod: zprovoznění zvukových signálů po sejmutí čárového kódu (odlišný signál pro úspěšné a neúspěšné načtení).

Banka

 • Katalogy - Bankovní účty - položka IBAN ošetřena tak, aby se po opuštění položky IBAN automaticky odstranily omylem zadané mezery.

Sklady

 • Zboží - Katalog zboží a služeb - do browseru doplněn sloupce ID karty zboží včetně možnosti třídění.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - zavedení nového parametru klienta Sklady - Při kopii karty zboží kopírovat i kategorie. Systém kategorií je na tento parametr na kartě zboží předělán takto: Při kopii karty zboží se naplní záložka Kategorie podle zdrojové karty zboží (kategorie může uživatel různě měnit, mazat, přidávat). Při ukládání karty zboží se pak kód zboží u kategorií změní na nový kód karty zboží vzniklé kopií a uloží se.

Zakázky

 • Zakázky - Zálohový list vydaný k zakázce - uplatnění parametru "Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol". Parametr je možné nastavit v řadě zakázky. V případě aktivního parametru se při pořízení ZLV k zakázce překlopí variabilní symbol ze zakázky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Česká pošta - nový systém napojení pomocí webového nAPI České pošty. Dosavadní systém předávání datových vět ukončil platnost k 30.6.2022. Nový systém pomocí nAPI České pošty umožňuje zaslání zásilky, vytisknutí štítku, samostatné vytisknutí štítku a testovací funkci. Vše je integrováno do SlimOffice. Zavedeny nové parametry klienta - Česká pošta. V detailu dokladu, v záložce Přeprava doplněna řada nových údajů.
 • Výroba a servis: sjednocení filtrů pro výrobní zakázky - filtr pro browser výrobních zakázek byl v minulosti rozšířen o různé stavové filtrování (ukončená, zahájená a podobně) a dále o obarvení, které je přístupné na parametr. Tyto nové položky byly doplněny do všech filtrů tiskových sestav výrobních zakázek.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - nová funkce Hromadná záměna údajů na kartách majetku. V případě označení více záznamů (karet majetku) je možné pomocí nové ikony spustit hromadnou záměnu údajů: Pracoviště, Středisko, Akce a Odpovědná osoba. Ikona pro hromadnou záměnu svítí pouze za předpokladu, kdy je uživateli dovolena editace karet majetku. Nevyplněný údaj příslušné položky znamená, že se uvedená položka nebude v kartách majetku zaměňovat. Zaměňují se tedy jen vyplněné položky.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - funkce Spolehlivost plátce - zprovozněno napojení na webovou službu MFČR po změně struktur.
 • Katalog firem - Bankovní spojení - položka IBAN ošetřena tak, aby se po opuštění položky IBAN automaticky odstranily omylem zadané mezery.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.7.2022 znovu dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného se zvyšuje z částky 9.138,75 Kč na 9.416,25 Kč. Základní částka na vyživovanou osobu se zvyšuje z částky 3.046,25 Kč na 3.138,75 Kč. Bez omezení srážet nad se zvyšuje z částky 24.370,- Kč na částku 25.110,- Kč.
 • Katalog zaměstnanců - tiskové sestavy MzKz22/007 - Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz22/008 - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz22/013 - Prohlášení k dani, MzKz22/014 - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - napojeno na hromadný tisk.
 • Nová funkce Kontrola věku dítěte pro daňové zvýhodnění na nový parametr uživatele - Mzdy - Kontrola věku dítěte pro daňové zvýhodnění. V případě zapnutého parametru se provádí kontrola při ukládání karty zaměstnance (pokud se pracovalo se záložkou Nezaopatřené děti) a při ukládání výpočtu mezd. Postupně se u nezaopatřených dětí zaměstnance zjistí, zda je zaškrtnutý příznak Sleva na dani a u takovýchto záznamů se pak podle rodného čísla dítěte zjistí věk. Pokud je dítě starší než 18 let, tak se provádí kontrola na existenci potvrzení o studiu tímto způsobem: 1) musí být Potvrzení o studiu nastaveno na ANO, 2) musí být vyplněny datumy od a do pro potvrzení, 3) datumy od a do pro potvrzení musí spadat do aktuálního mzdového období. Pokud nejsou splněny všechny 3 výše uvedené body, zobrazí se varování se seznamem dětí (jméno a příjmení), které mají potvrzení o studiu v nepořádku. Po potvrzení informativního hlášení je možné pokračovat v práci. 
 • Katalog zaměstnanců - Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - pro druhy: Ošetřovné, Mateřská, Otcovská a Dlouhodobé ošetřovné doplněn příznak Pracoval první den (dosud fungovalo pouze pro Pracovní neschopnost/nemocenské). Současně je tato informace předávána i do tiskové sestavy MzNemoc22/001 - Příloha k žádosti o dávku NP od 1.1.2020, společně s denním úvazkem v hod z karty zaměstnance. Dále je příznak zohledněn při napočítávání vyloučených dob a v tiskové sestavě MzKz/004 - ELDP.
 • Katalog zaměstnanců - Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - doplněna možnost pro řazení záznamů Vzestupně A-Z nebo Sestupně Z-A. Kritériem pro řazení je Datum od a Období.
 • Nový parametr uživatele - Mzdy - Zobrazit a editovat Fond pracovní doby (FPD). Parametr se uplatňuje v docházce a ve výpočtu mzdy a je využitelný např. při nepravidelných pracovních úvazcích zaměstnance. Po nastavení parametru je možné v detailu docházky a ve výpočtu mzdy přepsat FPD v hodinách. Hlídání fondu pracovní doby se pak vztahuje k této přepsané položce.

 Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů - Nastavení řádků - doplněna nová funkcionalita pro nastavení parametrů Řádky objednávek.
 • Parametry - Nastavení oprávnění pro sestavy: pro tiskové sestavy FaktVy je možné ve sloupci Hodnota vybrat (kromě nastavení oprávnění k této sestavě) nastavení tisku razítka a podpisu v sestavě. Razítko a podpis se přebírá z nastavení parametrů uživatele (Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Razítko a podpis).

 Obecné

 • Nápověda - Seznam připojených stanic: doplněn nový sloupec s informací o modulech programu, ve kterých přihlášený uživatel pracuje.
 • Přílohy typu grafika rozšířeny o formát PNG. Dosud bylo možné jako grafiku nahrávat obrázky ve formátu JPG/JPEG. Formáty PNG musely být vkládány jako typ = soubor. Nyní je typ = grafika napojen na formáty JPG/ JPEG a PNG.