Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13295 - 13353)

30.9.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13295 - 13353)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13353) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Nákup 

  • Kontrola evidenčního čísla a variabilního symbolu na duplicitní zadání rozšířena o pokladní doklady. Nově se zadané evidenční číslo nebo variabilní symbol kontroluje na duplicitu jak v dokladech v Nákupu, tak i v Pokladně.

Pokladna

  • Kontrola evidenčního čísla a variabilního symbolu na duplicitní zadání rozšířena o pokladní doklady. Nově se zadané evidenční číslo nebo variabilní symbol kontroluje na duplicitu jak v dokladech v Nákupu, tak i v Pokladně.

Objednávky

  • Plnění objednávky příjemkou - nově dochází k přenosu položky Poznámka.
  • Plnění objednávky skladovou přípravou příjmu - nově se přenáší položky Poznámka a Předmět.

Majetek

  • Prohlížení, opravy a tisk - upraveny tiskové sestavy Majetek/001 - Karta majetku a Majetek/002 - Karta majetku-plán i skutečnost. Před tiskové sestavy doplněn dialog s možností zadat datum Vyhodnotit ke dni. Sestavy se vytisknou ve stavu k tomuto zadanému datu.

Katalogy a CRM

  • Katalog firem - zprovoznění kontroly VIES, která díky vnějšímu technickému zásahu přestala fungovat.

Mzdy

  • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.9.2022 dochází ke snížení plateb na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. V důsledku toho došlo ke snížení vyměřovacího základu pro platby zdravotního pojištění u invalidních zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením. Od 1.9.2022 zavedeny nové parametry výpočtu, kde se vyměřovací základ snižuje z částky 14.570 Kč na 11.014 Kč.
  • SPC=Veřejné služby a správa: zavedeny nové platové tabulky, platné od 1.9.2022.
  • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová záložka ČSSZ VREP - zobrazení souvisejících podání ČSSZ VREP, které se týkají daného zaměstnance. Jedná se zatím o ELDP (odeslaní prostřednictvím MzKz/004 - Evidenční list důchodového pojištění). Další podání ČSSZ VREP budou doplňovány průběžně. V této záložce budou zobrazena pouze nová podání (stará podání zde zobrazena být nemohou, neboť k rozklíčování po zaměstnancích není dostatek informací). Je zde možnost na příslušné podání provést dotaz na stav a případně jej uzavřít.