Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13479 - 13523)

26.1.2023: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13479 - 13523)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13523) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

 

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: implementace ParcelShopů a ParcelBoxů pro přepravní službu GLS.
 • Nová funkčnost pro zaúčtování dokladů FV, ZLV, Prodejek, OP. Vytvořen nový parametr klienta - Prodej - Částku DPH účtovat na konto z typu plnění DPH. V případě nastavení parametru se u použitého kódu prodeje s příznakem DPH (např. #DPH1, #DPH2, #DPH3) do účetního dokladu dotáhne konto z typu plnění DPH uvedeného na řádku rozpisu (nikoliv z konta v řádku rozpisu).

Nákup

 • Nová funkčnost pro zaúčtování dokladů FD, ZLD, OZ. Vytvořen nový parametr klienta - Nákup- Částku DPH účtovat na konto z typu plnění DPH. V případě nastavení parametru se u použitého kódu nákupu s příznakem DPH (např. #DPH1, #DPH2, #DPH3) do účetního dokladu dotáhne konto z typu plnění DPH uvedeného na řádku rozpisu (nikoliv z konta v řádku rozpisu).

Majetek

 • Majetek - Karta majetku - Silniční daň - doplnění nových kódů druhu vozidla od 1.1.2022 a kódů osvobození dle §3. Před zpracováním Přiznání k silniční dani za období od 1.1.2022 je potřeba uvedené údaje nejprve vyplnit!
 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - tiskové sestavy Majetek/001 Karta majetku a Majetek/002 Karta majetku - plán i skutečnost - do předfiltru doplněna možnost použití datumu Vyhodnotit ke dni. V případě, že se datum nepoužije, sestavy se vytisknou se všemi daty do konce odpisování.

Daně

 • Silniční daň - pro období od 1.1.2022 vytvořena nová šablona 202201 pro výpočet silniční daně. Vytvořena nová datová věta DSLDP3 pro EPO podání a tisková sestava DPHSilDan/004 Přiznání k silniční dani vzor č. 19.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - aktualizace částek minimální mzdy, limitních částek pro výpočet srážek a vyměřovací základ pro platbu pojistného státem a pro období 1.1.-31.12.2023.
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky, platné od 1.1.2023.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - úprava tiskové sestavy MzKz22/014 - Žádost o roční zúčtování záloh - aktualizováno na vzor č. 3.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová tisková sestava MzKz23/021 Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Vytvořeno nové ePodání OZUSPOJ, které je možné podat po 1.2.2023. (Další návazné legislativní změny, týkající se uplatňování slev na pojistném (pro mzdové období 2023/02) budou součástí další aktualizace programu, která bude vydána na konci měsíce února 2023).
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc23001 Příloha k žádosti o od 1.1.2020 - rozšířena datová věta NEMPRI20 o přílohy (pro odeslání kanálem VREP). Před tiskem sestavy je možné v předfiltru vybrat až 2 přílohy (ve formátech DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT).
 • Tiskové sestavy - Podklady pro oznámení o povinném podílu osob se zdravotním postižením - do sestavy doplněny Sick days jako samostatný řádek. Celková revize a zpřesnění výpočtů.

Katalogy a CRM

 • SPC=Emailing: Firmy - Katalog firem - v položkách E-mail (na záložce Obecné,  Kontakty a Emailing) provedena automatická záměna znaku čárka jako oddělovač jednotlivých e-mailových adres za středník. Tato automatická změna je nutná z důvodu kontroly správnosti zadání e-mailových adres. Pro další používání je nutné, aby se jako oddělovač jednotlivých e-mailových adres používal znak středník!

Parametry a servis

 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - DPD - aktualizace GeoAPI na novou verzi 1.4.0., změna URL webové služby.
 • Kompletní odpojení od EET.