Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13524 - 13529)

6.2.2023: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13524 - 13529)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13529) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Mzdy

Implementace nové legislativy od 1.2.2023 - Sleva na pojistném na sociálním pojištění:

  • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - přidány nové položky Sleva na pojistném a Důvod slevy.
  • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz23/021 Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance - tisk včetně exportu datové věty OZUSPOJ se provede, pokud je zaškrtnutý nový říznak Sleva na pojistném.
  • Ostatní - Parametry výpočtu - parametry za období 1.1.-31.12.2023 rozděleny na období 1.1.-31.1.2023 a nové 1.2.-31.12.2023, kde je nově využita položka Sleva na pojistném (5%).
  • Výpočty - Výpočet mezd - úpravy výpočtu u zaměstnanců se zaškrtnutým příznakem Sleva na pojistném. Zaveden nový typ mzdové položky SP-SLEVA, implementace do výpočtu. Úprava výpočtu SP-CELKEM = SP-PRAC + SP-ZAM - SP-SLEVA.
  • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ23/003 - Přehled o výši pojistného od 1.1.2023. Sestava obsahuje nový formulář, export do XML a nové podání kanálem VREP: PVPOJ2023.
  • Výpočty - Měsíční součty - Mzdové položky, Výpočty - Platby, Tiskové sestavy - Součty: zobrazení a vyčíslení nové položky SP-SLEVA, úpravy výpočtu částky odvodu na sociálního pojištění (SP-CELKEM = SP-PRAC + SP-ZAM - SP-SLEVA).