Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11314 - 11411)

23.6.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11411)

Zásadní změny:

 • Katalogy - Katalog firem - Spolehlivost plátce - po změně ve webové službě opět zprovozněno dotahování údajů.
 • Katalogy - rozšíření funkce CreditCheck o CreditCheck Automat - nová funkce pro možnost automatického dotahování údajů CreditCheck. Více informací v článku CreditCheck ve SlimOffice.

 Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Hlavní kniha - filtr - příznak Nulové účty je upraven tak, aby se při odškrtnutí tiskly i účty, které nemají v daném období obrat, ale mají zůstatek.
 • Tiskové sestavy - Výsledovka - Vysl/091-Výsledovka porovnání plánu - napojeno na hospodářské roky.
 • SPC=Neziskové organizace: Tiskové sestavy - Neziskové organizace - nové normalizované výkazy od roku 2016.

Prodej

 • Faktury vydané - nové tiskové sestavy FaktVy/015 - Faktura vydaná anglicky s logem a razítkem a FaktVy/014 - Faktura vydaná - z rozpisu DPH s logem a razítkem.
 • Faktury vydané - Splátkový kalendář - v detailu splátky doplněn příznak Zádržné/pozastávka.
 • Katalogy - Řady FV, Prodejek, ZLV, OP - doplněna možnost tvorby variabilního symbolu podle zadané šablony (podobně jako je tvorba evidenčního čísla).
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Výpis neplatičů/věřitelů - do filtru doplněno filtrování příznaku Zádržné/pozastávka a následný tisk sumy částky za řádky splátkového kalendáře, které mají příznak Zádržné/pozastávka.
 • Tiskové sestavy - Výpisy zálohových listů - Vyúčtování zálohových listů - doplněno třídění dle položky Akce.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur, Prodejek, ZLV, OP - KnihaDok/007 - Kniha dokladů v angličtině.
 • Ostatní - Import - doplněna funkce pro Zálohové listy vydané (interní formát *.csv).

Nákup

 • Faktury došlé - Splátkový kalendář - v detailu splátky doplněn příznak Zádržné/pozastávka.
 • Katalogy - Řady FD, ZLD, OZ - doplněna možnost tvorby variabilního symbolu podle zadané šablony (podobně jako je tvorba evidenčního čísla).
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Výpis neplatičů/věřitelů - do filtru doplněno filtrování příznaku Zádržné/pozastávka a následný tisk sumy částky za řádky splátkového kalendáře, které mají příznak Zádržné/pozastávka.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur, ZLD, OZ - KnihaDok/007 - Kniha dokladů v angličtině.

 Banka

 • Bankovní výpisy - řádky - po zvolení položky typ = Hromadný, je možné v browseru Rozpis řádků, pomocí nové funkce (ikony), provést hromadný výběr a hromadné vložení dokladů.

Sklady

 • Katalog zboží a služeb - Karta zboží - záložka Parametry - doplněn sloupec se zobrazením ID parametru.
 • SPC=eShop: Katalog zboží a služeb - Karta zboží - záložky Přílohy a Parametry doplněno tlačítko pro rozkopírování údajů (obrázky, specifikace, parametry). Využitelné pro karty variant, které mají na záložce eShop vyplněný shodný Základ kódu pro varianty).
 • Pohyby zboží a Skladová příprava - zobrazování položky Firma - přednostně se zobrazuje firma z řádku, pokud neexistuje, tak se zobrazí z hlavičky.

Katalogy

 • Katalog firem - doplněno nové tlačítko pro možnost vyfiltrování rizikových firem, které byly dotazovány v systému CreditCheck a mají oranžový nebo červený semafor a současně nezaplacené doklady či nesplněné objednávky nebo zakázky.
 • SPC=CreditCheck Automat - nová funkčnost pro možnost automatického a hromadného dotahování údajů CreditCheck pomocí časovače.
 • Katalog firem - Spolehlivost plátce - díky změně HTTP response ve webové službě Ministerstva financí došlo k nefunkčnosti v napojení na registr plátců DPH. Změna postižena a napojení opět zprovozněno.
 • Výkony - doplněn příznak Aktivní a napojena funkčnost na nabízení pouze aktivních záznamů při vyvolání katalogu z formulářů.
 • Akce - formulář - k položkám datumů v pravém horním rohu je možné uživatelsky nadefinovat popisky (hinty). Definice se provádí v Parametry a servis - Parametry - Nastavení klienta - záložka Parametry - Akce, Výroba a servis.
 • Akce - browser - doplněn sloupec Datum ukončení.
 • Akce - browser - tisková sestava Akce/002 a 003 - před tiskem doplněn filtr s možností výběru tisku datumů: datum vystavení/příchodu a DUZP.
 • Akce - browser - tisková sestava Akce/003 – doplněn součet za celou sestavu (za předpokladu, kdy se před tiskem označí více záznamů).