Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9596 - 9680)

26.8.2013: Důležité! Nová aktualizace SlimOffice 4.3 (9680) pro uživatele SlimOffice - MZDY v souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1.8.2013.

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • Nová tisková sestava Vysl/vytvořit novou tiskovou sestavu podle vzoru Vysl/023 - výsledovka srovnávací - německy - tisk názvů 2.

Prodej

  • Položka způsob úhrady rozšířena o novou volbu "srážkou ze mzdy".
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9213 - 9440)

24.4.2013: Nová aktualizace SlimOffice 4.3 (9440)

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • Tiskové sestavy - Saldo ke dni - vytvořena nová univerzální sestava SALDOPor/108 - Porovnání salda s prvotní evidencí, která nahrazuje sestavy SALDOPor/101 až 107, které byly pro každý druh dokladu zvlášť.
  • Normalizované výkazy pro příspěvkové organizace (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy) - upravena napočítávací tabulka, tiskové sestavy a export do XML pro účely odeslání prostřednictvím CSÚIS dle legislativních změn od 1.1.2013.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9153 - 9200)

31.1.2013: Nová aktualizace SlimOffice 4.3 (9200) - novinky v oblasti MZDY pro rok 2013.

Seznam změn a novinek:

Mzdy

  • Solidární zvýšení daně: Zohlednění ve výpočtu mzdy - v případě, že hrubá mzda (úhrn HM u souběhů) překročí hranici pro solidární zvýšení daně, dojde k navýšení daně o 7%. Vytvořeny nové typy mzdových položek (ZD-SOL, DAN-SOL). Rozšířeny parametry výpočtu (hranice pro solidární zvýšení daně, procento sazby). Rozšířeny tiskové sestavy Výplatní lístky a Mzdový list.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9111 - 9152)

23.1.2013: Zveřeněna aktualizace SlimOffice 4.3 (9152) - obsahem jsou zejména změny v elektronických podáních (EPO) z důvodu reorganizace daňové správy.

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • Do tiskové sestavy Vysl/091 - Výsledovka - provnání plánu doplněn výpočet a tisk procentuelního vyjádření u součtových položek.

Prodej

  • Nová tisková sestava FaktVy/012 - Faktura vydaná pro režim přenesení daňové povinnosti s logem a razítkem.
číst dál >>