Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9111 - 9152)

23.1.2013: Zveřeněna aktualizace SlimOffice 4.3 (9152) - obsahem jsou zejména změny v elektronických podáních (EPO) z důvodu reorganizace daňové správy.

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • Do tiskové sestavy Vysl/091 - Výsledovka - provnání plánu doplněn výpočet a tisk procentuelního vyjádření u součtových položek.

Prodej

  • Nová tisková sestava FaktVy/012 - Faktura vydaná pro režim přenesení daňové povinnosti s logem a razítkem.
číst dál >>

Připravovaná aktualizace programu SlimOffice (21.-22.1.2013)

V současné době je připravována další aktualizace programu SlimOffice, která bude obsahovat změny v souvislosti s provedenou reorganizací finančních úřadů. Stávající soustava územních finančních orgánů je nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Více informací zde:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16703.html?year=0

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20347.html

číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9075 - 9110)

14.1.2013 byla vydaná další aktualizace SlimOffice 4.3 (9110), která je nutná pro oblast Mzdy pro provedení uzávěrky období 12/2012! Aktualizaci naleznete v sekci SlimOffice -> Ke stažení.

Seznam změn a novinek:

Prodej

  • Upraveny tiskové sestavy FaktVy/009 a FaktVy/308 pro přenesení daňové povinnosti - doplněn povinný text "Daň odvede zákazník" (tisk u dokladů od 1.1.2013).
  • Upraveny tiskové sestavy Podací lístek FaktVy/407 a FaktVy/408 - doplněna možnost tisku pozadí formuláře.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.2 (build 8640 - 8800)

Dne 4.9.2012 byla zveřejněna nová aktualizace programu SlimOffice 4.2 (8800), která je k dispozici v sekci SlimOffice -> Ke stažení. Aktualizace obsahuje tyto novinky a změny:

Účetnictví

  • Tiskové sestavy Saldo ke dni – upraveno řazení dle párového symbolu – řadí se dle údajů před lomítkem (řada) a za lomítkem (číslo).
  • Pomocný analytický přehled PAP pro příspěvkové organizace – vytvořeny šablony výpočtu, tiskové sestavy a export ve formátu XML.
  • Export/import účetního deníku v interním formátu.
číst dál >>