Stahování údajů z registru ARES

Stahování údajů z registru ARES

V poslední době se množí dotazy se stran uživatelů programu SlimOffice ohledně neúplného dotahování údajů (adresy) do katalogu firem při použití tlačítka Registr ARES. Problém je způsoben tím, že v registru ARES bylo v některých případech změněno uveřejnění údajů o adrese tak, že jsou nyní vykazovány v hromadné položce Adresa, nikoli odděleně v datových prvcích (ulice, č. p., č. or., PSČ, obec) tak jak bylo dosud ve všech případech. Důvodem je zřejmě aktualizace a sjednocení údajů z různých zdrojových registrů (více informací na  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/).

číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 10617 - 10720)

8.6.2015: Aktualizace SlimOffice 4.3 (10720)

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - aktualizace normalizovaných výkazů a PAP pro rok 2015.
  • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - filtr rozšířen od položky: Sestaveno (datum), Právní forma účetní jednotky, Předmět podnikání účetní jednotky.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 10515 - 10600)

29.1.2015: Aktualizace SlimOffice 4.3 (10600) - změny zejména v oblasti Mzdy pro rok 2015

Před spuštění aktualizace 10600 je nutné nejprve spustit update SlimOffice 10514 (z 19.12.2014)!

Důležité upozornění pro oblast Mzdy: V případě, že jste provedli uzávěrku období 2014/12 na verzi programu SlimOffice starší než je 10600, je nutné v oblasti Mzdy – Uzávěrkové operace spustit Vrácení uzávěrky a období 2014/12 znovu uzavřít pomocí funkce Uzávěrka měsíce.

Seznam změn a novinek:

číst dál >>