Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 10207 - 10514)

19.12.2014: Aktualizace SlimOffice 4.3 (10514).

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • Tiskové sestavy - Výsledovky - nová sestava Vysl/011 - Výsledovka - srovnávací s grafy - měsíční.

Prodej

  • Maloobchodní prodej - zcela nový maloobchodní formulář pro pokladní prodej, který je optimalizován pro dotykové ovládání. Zároveň je přizpůsoben efektivnější práci s čárovými kódy a obrázky na zboží a používání zákaznických karet.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 10081 - 10206)

27.6.2014: Aktualizace SlimOffice 4.3 (10206).

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy – doplněny nové formuláře a tiskové sestavy pro sestavení Rozvah a Výkazů zisku a ztráty v plném i zjednodušeném rozsahu pro 2014.
  • Tiskové sestavy – Normalizované výkazy – doplněna nová funkce pro export normalizovaných výkazů (pro vzory roku 2014) ve formátu XML pro odesílání prostřednictvím EPO2.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 10036 - 10080)

19.3.2014: Aktualizace SlimOffice 4.3 (10080).

Seznam změn a novinek:

Prodej

  • Nová tisková sestava FaktVy/309 - Dobropis (Opravný daňový doklad) - režim přenesení daňové povinnosti (sestava s větou "Datumem uskutečnění zdanit. plnění se stává datum doručení opravného daňového dokladu).
  • SPC=Hromadná periodická fakturace - doplněna periodicita = Pololetní a nové klíčové slovo #pololeti#.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9977 - 10035)

27.2.2014: Nová aktualizace SlimOffice 4.3 (10035).

Seznam změn a novinek:

Účetnictví

  • Nový výkaz Schvalování účetní závěrky pro příspěvkové organizace (SPC=Příspěvkové organizace) - vytvořen formulář včetně exportu do XML pro účely odeslání prostřednictvím CSÚIS.
  • SPC=Neziskové organizace: Tiskové sestavy - Neziskové organizace - úprava výpočtu řádků 092 (A.II.1 Účet výsledku hospodaření) a 093 (A.II.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení).
číst dál >>