Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 10951 - 10980)

16.2.2016: Aktualizace SlimOffice 5.0 (10980)

Účetnictví

  • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - Export do XML (EPO2) - úprava na formát roku 2015.

Prodej

  • Formuláře dokladů (FV, Prodejka, ZLV, OP) - Hlášení DPH - doplněna nová položka Zahrnovat do kumulativního součtu (tj. do oddílu A.5. kontrolního hlášení). Tento příznak je možné zaškrtnout zejména v případech, kdy není žádoucí, aby se doklad vykazoval v oddíle A.4., ale padal do oddílu A.5. kontrolního hlášení.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 10891 - 10950)

29.1.2016: Aktualizace SlimOffice 5.0 (10950)

Aktualizace obsahuje především zpracování kontrolního hlášení a změny v oblasti Mzdy pro rok 2016.

Prodej

  • Pořízení vloženého dokladu (FV, Prodejka, ZLV, OP) kopií - nově se provádí kopírování položky variabilní symbol.
  • Formuláře dokladů (FV, Prodejka, ZLV, OP) - Hlášení DPH - doplněna nová položka Nezahrnovat do kumulativního součtu (tj. do oddílu A.5 kontrolního hlášení). Tento příznak je potřeba zaškrtnout v případě pořizování jednotlivých splátek či plateb (nepřesahujících částku 10.000 Kč včetně DPH), plynoucích na základě souhrnného daňového dokladu (např. splátkového či platebního kalendáře), který v součtu všech splátek přesahuje částku 10.000 Kč včetně DPH.
číst dál >>

Upozornění na změny v kontrolním hlášení

Upozornění na změny v kontrolním hlášení

Dne 10.2.2016 Finanční správa aktualizovala "Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH". Na těchto změnách v současné době intenzivně pracujeme a v nejbližších dnech vydáme aktualizaci programu SlimOffice.

Více informací: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016

Aktualizace Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení

Číst dál >>

Způsob zpracování Kontrolního hlášení v programu SlimOffice

Způsob zpracování jednotlivých oddílů kontrolního hlášení v programu SlimOffice

Obecná pravidla

  • Načítání dokladů se provádí z dokladů v Prodeji, Nákupu a Pokladně a rozhodujícím kritériem je vyplnění příslušného kódu plnění DPH.
  • DIČ odběratele/dodavatele, Identifikace dodavatele/odběratele (VAT ID) se dotahuje vždy z příslušného dokladu.
  • Evidenční číslo daňového dokladu se dotahuje z položky Evidenční číslo.
  • DUZP, DPPD, DUP se dotahuje z položky DUZP pro kontrolní hlášení na záložce Hlášení DPH z příslušného dokladu.
číst dál >>