Pokladní doklady ve SlimOffice ve vazbě na kontrolní hlášení

Pokladní doklady ve SlimOffice ve vazbě na kontrolní hlášení

Obecná pravidla

  • Doklady nad 10.000 Kč včetně DPH, které se mají vykázat v kontrolním hlášení v oddílech A.4. nebo B.2. je nutné zaevidovat jako samostatný příjmový či výdajový pokladní doklad. V takovém případě je zapotřebí vyplnit údaje o firmě (včetně DIČ), evidenční číslo dokladu na všech řádcích, kódy plnění DPH a samozřejmě i příslušné datumy.
číst dál >>

Kontrolní hlášení od 1.1.2016 v programu SlimOffice 5.0

Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 v programu SlimOffice (verze 5.0)

Plátci DPH se od 1.1.2016 nevyhnou nové povinnosti předkládat tzv. kontrolní hlášení. Tuto novinku přinesl zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jedná se o daňové tvrzení, které je ze strany Ministerstva financí považováno za opatření v boji proti daňovým únikům.

Kontrolní hlášení podávají

Povinnost podat kontrolní hlášení se v principu vztahuje na každého plátce DPH, který splní jednu z níže uvedených skutečností:

číst dál >>

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016 v programu SlimOffice

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016 v programu SlimOffice

Od 1.1.2016 dochází ke zvýšení hranic některých parametrických položek, využívaných při výpočtu mzdy. Změny v těchto položkách jsou připraveny v nové aktualizaci programu SlimOffice, verze 5.0.

  • Zvyšuje se minimální mzda z dosavadních 9.200 Kč na 9.900 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení sociálního pojištění je zvýšen z částky 1.277.328 Kč na 1.296.288 Kč.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 10721 - 10890)

11.12.2015: Aktualizace SlimOffice 5.0 (10890)

Aktualizace obsahuje zejména přípravu dokladů na zpracování kontrolního hlášení od 1.1.2016 a nové parametry pro mzdy pro rok 2016.

Účetnictví

  • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - aktualizace normalizovaných výkazů Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a export do XML pro CSÚIS (dle informací z MFČR - balíček č. 28).
číst dál >>