Připravovaná aktualizace programu SlimOffice (21.-22.1.2013)

V současné době je připravována další aktualizace programu SlimOffice, která bude obsahovat změny v souvislosti s provedenou reorganizací finančních úřadů. Stávající soustava územních finančních orgánů je nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Více informací zde:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16703.html?year=0

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20347.html

číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.3 (build 9075 - 9110)

14.1.2013 byla vydaná další aktualizace SlimOffice 4.3 (9110), která je nutná pro oblast Mzdy pro provedení uzávěrky období 12/2012! Aktualizaci naleznete v sekci SlimOffice -> Ke stažení.

Seznam změn a novinek:

Prodej

 • Upraveny tiskové sestavy FaktVy/009 a FaktVy/308 pro přenesení daňové povinnosti - doplněn povinný text "Daň odvede zákazník" (tisk u dokladů od 1.1.2013).
 • Upraveny tiskové sestavy Podací lístek FaktVy/407 a FaktVy/408 - doplněna možnost tisku pozadí formuláře.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.2 (build 8640 - 8800)

Dne 4.9.2012 byla zveřejněna nová aktualizace programu SlimOffice 4.2 (8800), která je k dispozici v sekci SlimOffice -> Ke stažení. Aktualizace obsahuje tyto novinky a změny:

Účetnictví

 • Tiskové sestavy Saldo ke dni – upraveno řazení dle párového symbolu – řadí se dle údajů před lomítkem (řada) a za lomítkem (číslo).
 • Pomocný analytický přehled PAP pro příspěvkové organizace – vytvořeny šablony výpočtu, tiskové sestavy a export ve formátu XML.
 • Export/import účetního deníku v interním formátu.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 4.2 (build 8492 - 8639)

Účetnictví
 • Úprava ve funkci účetní uzávěrka - rozšířeno o možnost, že může existovat více uzávěrkových účetních dokladů k prvnímu dni účetního období se zápisy na stejný účet.
 • Tiskové sestavy Výsledovka (Vysl/007 a Vysl/010) - v sestavách napojen parametr z filtru "seskupit po" (střediska, akce).
 • Tiskové sestavy výsledovek - v tisku doplněny názvy středisek a akcí.
 • Normalizované výkazy pro příspěvkové organizace - odstraněny výkazy platné do 31.12.2011 a ponechány jen platné od 1.1.2012. Dále byly doplněny nové přílohy I., J. a K. včetně tvorby XML formátu.
  číst dál >>