Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12283 - 12340)

30.4.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12340)

Aktualizaci je nutné spustit před zpracováním mezd za období 2020/04 z důvodu změny parametrů pro výpočet srážek!

Prodej

 • SPC=Sety: Při pořizování dokladů se v případě použití setové karty zobrazí formulář, kde je možné pomocí checkboxu vybrat jedno konkrétní zboží z případné skupiny setů, která je u setu definována.
 • SPC=Přepravní služby: Geis. Implementace více balíků (obdobně jako pro PPL a Českou poštu). Vytvořen nový parametr klienta - Geis - Evidence více balíků u jedné FV. Z browseru dokladů je pak možné vyvolat možnost zadání počtu balíků. Z dokladu upraven tisk více štítků dle počtu balíků. Upraveny tiskové sestavy štítků Geis ve vazbu na novou dokumentaci. Upravena tisková sestava KnihaDokG001 - Soupiska Geis - nově se netisknou EAN u hromadných zásilek - tedy s více balíky, které dosud nemají vyplněný počet balíků (tedy nejsou dosud připravené k odeslání). Vytvořena nová sestava sestava KnihaDokGL002 - Kontrola potvrzení o převzetí zásilek k přepravě, která vypíše všechny zásilky, kde jsou zeleně podbarvené ty správné přidělené a červeně podbarvené ty dosud nepřidělené.
 • SPC=Přepravní služby: Česká pošta - tvorba a úprava tiskových sestav štítků na Zebra tiskárnu.
 • SPC=Přepravní služby: Filtr pro browser dokladů a filtr pro Tiskové sestavy - Kniha dokladů - doplněna nová položka Přeprava (neudáno/PPL/Geis/Česká pošta).
 • Nový parametr klienta - Prodej: Při vyúčtování zálohy použít kurz zálohy. Při zaúčtování dokladu v cizí měně, který obsahuje vyúčtování zálohového listu v cizí měně se částky u vyúčtování zálohy přepočítají kurzem ze zálohového listu.

Nákup

 • Nový parametr klienta - Nákup: Při vyúčtování zálohy použít kurz zálohy. Při zaúčtování dokladu v cizí měně, který obsahuje vyúčtování zálohového listu v cizí měně se částky u vyúčtování zálohy přepočítají kurzem ze zálohového listu.

Banka

 • Bankovní příkazy - vytvořen nový parametr klienta - Banka - Při tvorbě BP dotahovat z dokladu (prázdná volba/Předmět/Poznámka). Do detailu bankovního příkazu a do browseru doplněna nová položka Předmět/Poznámka. Při dotažení dokladu do BP se tato nová položka nastavuje dle parametru. Funkčnost napojená i na hromadnou funkci Hromadná příprava BP.

Sklady

 • SPC=Sety: Nová funkčnost pro evidenci setů (setových karet zboží), tj. možnost nadefinovat kombinace, kde je možné současně prodat jedno zboží společně s dalšími položkami, ale v různém provedení (např. barvě či velikosti apod.). Na setových kartách se nesledují pohyby a stavy, ty se sledují na kartách, ze kterých je set poskládán. Vytvořeny katalogy pro sety a skupiny setů včetně definice zboží ve skupině setu. Napojení do různých funkcí a procedur, např. oprava zisku a marže, korekce SC, záměny a sloučení kódu zboží, apod. Rozšířen filtr pro katalog zboží a služeb a Sortimentní skupiny - doplněn nový typ Set.
 • SPC=Přepravní služby: Geis - Skladová příprava výdeje - na záložku Dodací a platební podmínky doplněna nová položka Počet balíků. Tato položka je napojena na parametr kontroly po sejmutí EAN. Počet balíků se defaultně dotáhne podle počtu kartonů v kontrole skladové přípravy. Po vytvoření FV ze skladové přípravy se tento počet balíků dotáhne (skrytě) a použije se pro tisk počtu štítků.
 • SPC=Přepravní služby: PPL - do sestavy soupisky PPL a do tisku štítků PPL se dotahuje částka vždy v příslušné měně dokladu (dosud se dotahovala v měně domácí, tedy v Kč). Současně zprovozněna varianta pro způsoby úhrady = platební kartou. Doplněno pro řadu EAN, které byly dosud definované pro převodní příkaz.
 • SPC=Přepravní služby: Česká pošta - rozšíření o další funkce: automatické přidělení EAN České pošty pro funkce Doklad k přípravě a Plnění zakázky skladovou přípravou.
 • Katalog zboží a služeb - pořízení či editace karty zboží. Na nezaškrtnutý parametr Plátce DPH se neprovádí kontrola na vyplněné kódy plnění DPH. Kontroluje se pouze vyplnění kódu prodeje.

 Zakázky

 • SPC=Sety: Při pořizování zakázek se v případě použití setové karty zobrazí formulář, kde je možné pomocí checkboxu vybrat jedno konkrétní zboží z případné skupiny setů, která je u setu definována.
 • Výrobní zakázky - upravena funkce pro odvádění výroby (odvedení servisní zakázky). Jako datum odevzdání se do výrobní zakázky vloží aktuální datum.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - vytvořeny nové parametry pro období od 1.4. do 30.6.2020 a od 1.7. do 31.12.2020 v důsledku aktualizace částek pro výpočet srážek. Pro období od 1.4. do 30.6.2020 se mění: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 6.908 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 1.727 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.724 Kč. Pro období od 1.7. do 31.12.2020 jsou nastaveny tyto hodnoty: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 7.771,50 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 2.590,50 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.724 Kč.
 • Parametry a servis - Parametry - Nastavení klienta - Mzdy - nový parametr Doplatek ZP do min. mzdy. V případě zaškrtnutého parametur se při pořízení nové karty zaměstnance tento parametr automaticky nastavuje.
 • Tiskové sestavy - Podklady pro oznámení o povinném podílu osob se zdravotním postižením - sestava rozpracována a upravena po jednotlivých délkách pracovních úvazků.
 • Ostatní - Podání ČSSZ - VREP - doplněna možnost třídění podle slouce Časová značka VREP.
 • Aktualizovány certifikáty ČSSZ pro podání VREP.

Obecné

 •  SPC=Ukládání souborů/dokladů - možnost uložení souboru nebo dokladu na FTP server nebo do složky. Vytvořeny nové parametry klienta pro FTP spojení (server, uživatel, heslo, port, pasivní režim, složka), dále pro složku na disku pro uložení souboru a seznam sestav, které budou moci být vybrány. Po vytištění přislušné sestavy se při uzavření náhledu sestavy spustí vygenerování PDF souboru a odeslání na FTP server či uložení do složky.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12267 - 12282)

14.2.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12282)

Účetnictví

 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - CSÚIS pro příspěvkové organizace - úprava struktury v exportu Příloh do XML souboru (Garance Poskytnuté a Projekty Partnerství).

Prodej

 • Vyúčtování zálohového listu vydaného je nově možné provádět Prodejkou a Ostatní pohledávkou. 
 • Prodejky - tisková sestava Prod/001 - doplněna věta Registrace dodavatele.

Nákup

 • Vyúčtování zálohového listu došlého je nově možné provádět Ostatním závazkem.

Mzdy

 • SPC=VREP: Karta zaměstnance - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc/20001 - Příloha k žádosti - úprava NEMPRI20 a odeslání prostřednictvím kanálu VREP (v důsledku aktualizace datové věty ze dne 6.2.2020 ze strany ČSSZ).
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti nebo Karta zaměstnance - Dávky NP - Import dočasné pracovní neschopnosti - funkce upravena pro případy více druhů pracovních poměrů pro jedno rodné číslo.

 

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12234 - 12266)

29.1.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12266)

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2020: MzKz20/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz20/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz20/012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz20/013-Prohlášení k dani, MzKz20/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz20/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz20/018 - Oznámení plátce daně, MzKz20/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz20/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - napojení sestav MzKz/002-Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a MzKz/004-ELDP na podání přes kanál VREP.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ20/001-Přehled o výši pojistného.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - tabuka výpočtu a tisková sestava MzRVD19/001-Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD19/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD19/002-Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD19/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD19/002-Příloha č.1, MZVD19/003-Příloha č.3, MZVD19/004-Příloha č.4.
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti nebo Karta zaměstnance - Dávky NP - Import dočasné pracovní neschopnosti - ve funkci upraven datum do na aktuální datum do.
 • SPC=VREP: Ostatní - Podání ČSSZ VREP - doplnění podbarvení sloupce Stav: červená = chyba, zelená = uzavřeno, oranžová = podáno s doručenkou nebo zpracovává se, šedá = jiný stav, žlutá = zpracováno. Při otevírání browseru se spouští automatická funkce pro případy, kdy existují nevybraná nebo neuzavřená podání (pokus o uzavření s chybou), tak se zobrazí dotaz a po potvrzení se automaticky zpracuje s výslednou rekapitulací zpracování. Do detailu dále doplněn nový příznak Vyloučit ze zpracování - při zaškrtnutém příznaku se pak automatická funkce na tyto podání nespouští.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - aktualizované hodnoty parametrů pro srážky pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
 • SPC=Veřejné služby a správa: vytvořeny nové platové tabulky, platné od 1.1.2020.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12158 - 12233)

2.1.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12233)

Zásadní změny a novinky v oblasti Mzdy

 • Napojení a nové funkce E-neschopenka, platné od 1.1.2020.
 • Napojení e-Podání pro ČSSZ na komunikační kanál VREP (SPC=VREP).
 • Zavedeny nové Parametry výpočtu pro Mzdy pro rok 2020.

Všechny změny a novinky:

Prodej

 • Úprava metodiky výpočtu celkových částek dokladu včetně DPH pro zadávání částek bez DPH (příznak na záložce Dodací a platební podmínky - Zadávat ceny bez DPH): nově se výpočet celkové částky včetně DPH provádí tak, že se provede součet částek bez DPH po jednotlivých sazbách a z tohoto součtu se vypočítá příslušnou sazbou částka DPH. Následně se provede součet částek DPH a základů DPH a vyjde celková částka včetně DPH.
 • Úprava funkce přepočtu řádek dokladu. Funkce je rozšířena o možnost změny kódu plnění DPH na řádcích dokladu např. z důvodu, kdy je potřeba změnit kód plnění DPH z tuzemsko na reverse charge. V novém dialogu doplněny 3 volby na možnost přepočtu řádků dokladů: ANO, NE a ANO se změnou kódu plnění DPH, který se změní dle zadaného kódu.
 • Rozšíření přepravní služby pro Českou poštu o kombinace typ podavatele C + datová věta M. Úprava tisku standardních štítků pro Českou poštu (CPOST/001 - Česká pošta arch, CPOSTB/001 - Česká pošta arch A4 více balíků). Telefon se nově načítá (obdobně jako u přepravy GEIS): související zakázka - účastník s telefonem, pokud neexistuje tak telefon příjemce/odběratele, pokud neexistuje tak mobil příjemce/odběratele. Úprava sestavy KnihaDokCP/001-Soupiska Česká pošta: telefon je nově napojený jako v ostatních sestavách České pošty (nejprve telefon z účastníka související zakázky, pak telefon z karty firmy, pak mobil z karty firmy) E-mail se dotahuje podobně: nejprve e-mail z účastníka související zakázky, pak až z karty firmy.
 • Úprava importu ISDOC (Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML). Sjednocena funkce importu firem podle IČ s importem EDI. Pokud není vyplněno IČ, dotáhne se firma podle parametru. V případě existence IČ se dotáhne kód firmy podle IČ. Pokud pro IČ kód firmy neexistuje, založí se nová firma s kódem nastaveným jako IČ. Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Přejmenovat po importu, který způsobí přejmenování XML nebo ISDOC souborů na příponu OK (platí pro jednotlivý i hromadný import). Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Cesta pro import. Pokud bude parametr nastaven, uplatní se tato cesta před naposledy použitou (uloženou v registrech).
 • Napojení přepravních služeb GEIS a Česká pošta na způsob úhrady Platební kartou (dosud fungovalo pouze pro způsob úhrady převodním příkazem a dobírkou).
 • Nový systém dotahování e-mailové adresy v dokladech. Nově bude tento postup: nejprve první záznam (e-mail) ze související zakázky z účastníka, poté ze záložky e-mailing na kartě firmy a poté až e-mail na první záložce karty firmy. Napojeno do e-mailingu včetně hromadného.
 • Tisková sestava FaktVy/010 Faktura vydaná - tabulka DPH v cizí i běžné měně - doplněn tisk zálohy v Kč, pokud je faktura v cizí měně.
 • Úprava pořizování FV, Prodejek z Půjčovny (vrácení nebo vystavení zálohy). V těchto případech nejdou editovat položky Vyskladněno, Vyskladnit a Nikdy nevyskladňovat a je zaškrtnuto Nikdy nevyskladňovat a odškrtnuto Vyskladněno, Vyskladnit.

Nákup

 • Tiskové sestavy - Obchodní sestavy - Závazky ke dni - nová sestava, kde je ve filtru možné zadat výběr FD, ZLD a OZ. Ostatní položky filtru jsou shodné s položkami pro Nezaplacené a přeplacené doklady. Sestava je optimalizovaná pro export do Excelu.
 • Úprava importu ISDOC (Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML). Sjednocena funkce importu firem podle IČ s importem EDI. Pokud není vyplněno IČ, dotáhne se firma podle parametru. V případě existence IČ se dotáhne kód firmy podle IČ. Pokud pro IČ kód firmy neexistuje, založí se nová firma s kódem nastaveným jako IČ. Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Přejmenovat po importu, který způsobí přejmenování XML nebo ISDOC souborů na příponu OK (platí pro jednotlivý i hromadný import). Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Cesta pro import. Pokud bude parametr nastaven, uplatní se tato cesta před naposledy použitou (uloženou v registrech).

Banka

 • Bankovní výpisy - Import BV z ABO - rozšířeno o možnost importu kurzu z kurzovního lístku u bankovních výpisů v cizí měně. Katalogy - Bankovní účty - doplněn nový parametr Importovat kurz z kurzovního lístku. V případě nastaveného parametru se po importu řádků bankovních výpisů spustí doplnění platných kurzů z kurzovního lístu pro danou měnu bankovního výpisu.

Sklady

 • Rozšíření importu a exportu karet zboží o prodejní ceny v cizích měnách: Ostatní - Import/Export - Karty zboží. Při exportu i importu je nově možné zaškrtnout Zahrnovat cizí měny. Při zaškrtnutí dojde k rozšíření počtu sloupců o speciální sloupce s prefixem PCEX_, za kterým následuje název sloupce pro prodejní ceny. Hodnoty jsou zde sloučeny do jedné buňky oddělené tildou. Při importu tento nový parametr zase provede import do tabulky prodejních cen pro každou importovanou kartu zboží.
 • Katalog zboží a služeb - záložka E-shop - nová záložka Související produkty. Funkčnost celé tabulky vychází z tabulky Kombinací s některými odlišnými sloupci a tříděním. Implementována možnost rozkopírování do variant jako u kombinací.
 • Skladová příprava - funkce Odeslání faktury/ZLV - tato funkce se využívá v případech, kdy je skladová příprava vytvořena jako plnění zakázky. Do funkce Odeslání faktury/ZLV byly doplněny údaje, týkající se přepravních společností (využití v e-shopech).

Objednávky

 • Úprava importu řádek objednávek z CSV souboru - nově předěláno tak, že pokud není v CSV souboru uvedena cena, tak se řádek neoznačí jako Editovaná cena a dotáhne se cena podle standardní cenotvorby pro objednávky.

 Zakázky

 • SPC=Půjčovna - nově doplněna kontrola na možnost půjčení již před samotným vložením karty zboží do řádku (při výběru karty, při změně množství). Funkce je doplněna i do formuláře variant. Formulář variant byl upraven tak, aby se otevírala pouze právě vybraná varianta s její kombinací, tedy půjčované zboží a půjčovné. Do půjčovného se automaticky doplňuje množství dle datumu půjčení od a do z hlavičky zakázky a podle druhu kombinace (nedefinováno, hodiny, dny). Do formuláře variant se převezme množství z řádku půjčovaného zboží. Po vložení karty půjčovaného zboží se automaticky generuje řádek půjčovného (zadáno pomocí kombinace) a u tohoto řádku se automaticky doplní množství dle datumu půjčení od a do z hlavičky zakázky a podle typu kombinace. Pro fungování celého systému je nutné kartu půjčovaného zboží označit jako Karta půjčovna. Půjčovné naopak tento příznak nesmí mít nastaven.
 • Úprava importu řádek zakázek z CSV souboru. Nově předěláno tak, že pokud není v CSV souboru uvedena cena, tak se řádek neoznačí jako Editovaná cena a dotáhne se cena podle standardní cenotvorby pro zakázky.
 • Nový systém dotahování e-mailové adresy v zakázkách. Nově bude tento postup: nejprve první záznam (e-mail) z účastníka, poté ze záložky e-mailing na kartě firmy a poté až e-mail na první záložce karty firmy. Napojeno do e-mailingu včetně hromadného.
 • Formulář zakázky - do hlavičky doplněna nová položka Variabilní symbol, který je automaticky generován na základě zadané řady a čísla zakázky. Variabilní symbol byl doplněn i do browseru zakázek. Současně byl vytvořen nový parametr klienta Zakázky - Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Při plnění zakázky zakázkou, dokladem nebo při funkci Odeslání dokladu (FV, ZLV) se v případě nastaveného parametru a vyplněného variabilního symbolu v zakázce tento variabilní symbol převezme a nebude se přepisovat variabilním symbolem vygenerovaným v dokladu. Pokud bude parametr nastaven, ale variabilní symbol nebude na zakázce vyplněn, bude se chovat, jako kdyby parametr nastaven nebyl.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - vytvořeny nové parametry pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
 • Nová aplikace SlimVREP (SPC=VREP) - napojení na webovou službu ČSSZ pro různá e-Podání. Vytvořena nová tabulka pro evidenci jednotlivých e-Podání (informace o stavu vyřízení ze strany ČSSZ, chybová hlášení při komunikaci prostřednictvím VREP) Ostatní - Podání ČSSZ VREP. Z browseru možnost výběru podání přes ČSSZ VREP a uzavření transakce, z detailu pak náhled XML a error logu (vše na SPC=VREP, v menu Mzdy -> Ostatní -> Podání ČSSZ VREP). Přidání nových parametrů klienta a stanice pro podání na ČSSZ VREP. Parametry klienta: variabilní symbol (povinný, přidělený ČSSZ), E-mail (nepovinný), URL webové služby (předvyplněno), Podpisový certifikát (cesta nebo zadání sériového čísla certifikátu), Šifrovací certifikát (cesta nebo zadání sériového čísla), Šifrovací certifikát ČSSZ (cesta - předvyplněno, certifikát je součástí update). Parametry stanice: E-mail, Podpisový certifikát a Šifrovací certifikát. Pokud jsou nastavené parametry stanice, mají přednost před nastavenými parametry klienta.
 • E-neschopenka: implementace importu dočasné pracovní neschopnosti do Mezd. V menu Zaměstnanci -> Import dočasné pracovní neschopnosti - jedná se o hromadný import pro všechna rodná čísla v zadaném období. V kartě zaměstnance a výpočtech na záložce Dávky NP a v browseru zaměstnanců jde pouze o import za dané rodné číslo. Import vytvoří nebo aktualizuje záznamy v nemocnosti dle XML ČSSZ - toto XML se buď vybere na disku nebo se v případě používání kanálu VREP stáhne přes rozhraní ČSSZ VREP. Importují se pouze označené záznamy, které jsou nejprve načteny do gridu s údaji z XML (pro přehlednost, která data se importují).
 • Karta zaměstnance - Dávky NP - Pracovní neschopnost/nemocenská - detail rozšířen o novou položku Stav (Nezadáno/Vznik/Trvání/Ukončení). Rozšíření položky Druh o položky: pracovní úraz, úraz jiná osoba, alkohol.
 • Karta zaměstnance - Dávky NP - Nová tisková sestava MzNemoc/20001-Příloha k žádosti o od 1.1.2020. Upraven export do XML ve formátu NEMPRI20 včetně napojení na kanál VREP.
 • Nová tisková sestava MzNemoc/20002-Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Vytvořen export do XML ve formátu HZUPN20 včetně napojení na kanál VREP.
 • Nová tisková sestava MzNemoc/20003-Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti. Vytvořen export do XML ve formátu ZZVDPN20 včetně napojení na kanál VREP.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ/19001 - Přehled o výši pojistného. Sestava je napojena na rozhraní ČSSZ VREP (SPC=VREP), tj. při zpracování sestavy je nově umožněno zaškrtnout příznak Podání přes ČSSZ VREP a tímto provést přímé podání tohoto přehledu přes rozhraní ČSSZ VREP.